پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

پیشنهاد لاریجانی در دقیقه 90
آب رفته را
چگونه می توان
به جوی باز گرداند؟

 

علی لاریجانی، در دقیقه 90 (درآستانه پایان مهلت شورای امنیت سازمان ملل) اعلام داشت كه اگر آب رفته را به جوی باز گردانند، یعنی پرونده اتمی ایران را از شورای امنیت بار دیگر به شورای حكام اتمی برگردانند، نه تنها پروتكل الحاقی را اجرا خواهیم كرد بلكه «قدم‌های دیگری را هم در بحث هسته‌یی بر می داریم».

به زبان دیپلماتیك، یعنی غنی سازی را متوقف می كنیم. كاری كه اگر پیش از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت پذیرفته بودند، حالا در این تنگنا قرار نگرفته و خواهان بازگرداندن آب رفته به جوی نمی شدند.

لاریجانی كه در كنفرانس" دورنمای فعالیت هسته ای ایران" در تهران سخن می گفت، اضافه كرد: البته نباید بر مساله‌ی تعلیق كه در شرایط قبلی طرح شده است، در شرایط جدید كه ما 164 سانتریفوژراه اندازی كرده ایم همچنان تاكید كنند.

درصورت حمله امریكا نیز تمام برنامه‌های هسته‌یی ما به صورت مخفی انجام خواهد گرفت. رفتار تندروانه به فعالیت هسته‌یی ایران ضربه نمی‌زند.

من معتقدم آمریكا از مسیر پرونده‌ هسته‌یی ایران هدف دیگری را دنبال می‌كند. مساله‌ی هسته‌یی بهانه‌ای بیش نیست.

لاریجانی در باره حمله به ایران با استفاده از سلاح اتمی نیز گفت: استفاده از بمب اتم و این قبیل مباحث را خیلی جدی نگیرید.

لاریجانی درباره سفر نهاوندیان، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی به آمریكا نیز گفت: وی در یك كنفرانس علمی شركت داشت، اما آمریكایی‌ها از این فرصت برای خبرسازی استفاده كردند.( لاریجانی نگفت كه این كنفرانس كجا و چند روز برقرار بوده و حالا كه تمام شده چرا نهاوندیان بر نمی گردد و گَم شده است!)