پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


غم نان
از رودكی درسمرقند
 تا علیپور در ماهشهر

 

این هفته، در ماهشهر، از "هرمزعلی‌پور" شاعر جنوبی ایران تجلیل شد. ابتكار از انجمن شعر و ادب دانشگاه آزاد ماهشهر بود. علی پور تحلیلی از شعر دو دهه 40 و 50 ارائه داد و سپس از زندگی دشوار خود گفت. این كه معلمی و غم تامین معیشت عرصه را بر او نیز چنان تنگ كرده كه در سالهای اخیر- برای دستمال نبستن به سری كه درد نمی كند، شاید-  شعری برای چاپ در مطبوعات نداشته است.

او درهمین مراسم چند شعری از تازه های خود خواند  و گفت كه سرگرم مرور كارنامه 4 دهه زندگی شاعرانه خویش است.

-------------

رودكی درپیری سرود:

مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود

نبود دندان، لا، بل چراغ تابان بود

مهرداد اوستا در دهه 40 كه درتنگنای معیشت بود و هنوز ملك الشعرای جمهوری اسلامی نشده بود نیز، در پاسخ سرود:

چكامه بگفتی استاد رودكی زینسان

اگر بجای سمرقند، چون من به تهران بود

نگر تفاوت معنا، كه درجهان او را

غم نبودن دندان، مرا غم نان بود.