پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


سفر ناگهانی و نیمه علنی
"كوندولیزا رایس" به تركیه

 

كاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریكا روز گذشته در یك سفر نیمه علنی وارد تركیه شده و با مقامات این كشور گفتگو كرد.  مطبوعات تركیه خبر و یا تفسیری از مذاكرات رایس در تركیه منتشر نكرده اند، اما این سفر همزمان شده است با آماده باش وسیع ارتش تركیه در مرزهای جنوب شرقی این كشور كه وسیعا با ایران مشترك است. یگانه خبری كه مطبوعات تركیه نوشته اند آنست كه سفر رایس به این كشور در ارتباط با فعالیت های اتمی ایران است. مدت این سفر یك روز اعلام شده و رایس پس از مذاكره با نخست وزیر، رئیس جمهور و وزیرخارجه تركیه، این كشور را ترك می كند. مدت اقامت او در تركیه 24 ساعت پیش بینی شده است.