پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


شام آخر عيسی مسيح
روی فرش ايرانی

 

رضا اسد پور هنرمند تبريزی نقاشی معروف " شام آخر " اثر لئوناردو داوينچی را بصورت فرش بافت.  

" شام آخر " اثر لئوناردو داوينچی نقاش معروف قرن شانزدهم است كه در آن آيين انتخاب جانشين برای حضرت مسيح و گفتارهای وی در جمع تعدادی از حواريون به تصوير كشيده شده است.

تابلو فرش نقاشی " شام آخر" ‪ ۱۲۰در ‪ ۱۷۰سانتی‌متر است و برای بافت آن يك ميليون و ‪ ۴۵۰هزار گره زده است.

در بافت اين تابلو فرش ، يك هزار و ‪ ۵۰۰ رنگ بكار رفته و رنگرزی تار و پود آن با استفاده از يك روش ابتكاری و بدون بكارگيری مواد شيميايی انجام شده است.

اسدپور، بافت اين تابلو فرش را حاصل ‪ ۳۰سال تجربه خود درعرصه بافت فرش های نفيس و رنگرزی دانست.

 وی گفت: همزمان با بافت تابلو فرش "شام‌آخر" اثر معروف ديگری با نام " بازار برده ‌فروشان " را به جامعه هنری تحويل داده‌ام

رضا اسدپور متولد ‪ ۱۳۳۷بخش سردرود از توابع تبريز است و تاكنون تابلو فرش آثار هنری معروفی از قبيل " تاجگذاری ناپلئون"، " پايان عروسی "،  " انيشتين " و "بازار برده فروشان" را به پايان برده است.  همسراسدپورنيز در بافت تابلو فرش " شام آخر " مشاركت داشته است.