پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


اپرای سياوش
درگرو بودجه

 

لوريس چكناواريان نگارش اپرای « سياوش» را براساس داستانهای شاهنامه به پايان رسانده است . اگر بودجه لازم برای اجرای اين اپرا در اختيارش بگذارند، اين اپرا را اجرا می كند.

اين اپرا پس از «رستم و اسفنديار» و «رستم و سهراب» سومين قطعه اركسترال چكناواريان است كه بر اساس داستانهای شاهنامه فردوسی نوشته شده است. چكناواريان قصددارد نگارش چهارمين قطعه خود را باعنوان مرگ رستم آغاز كند.