پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

حمله شود يا نشود
فعلا فردوسی
بار ديگر عزيز شد

 

خطر حمله نظامی فعلا يگانه حسنی كه داشته روی آوردن حاكميت به تقويت روحيه ملی مردم ايران و قبول پيوندها و ريشه های تاريخی ملت ايران است. در اين فصل جديد است كه فردوسی بار ديگر عزيز شده و روزهای 24 و 25 ارديبهشت ماه قرار است در مشهد و توس بزرگداشت او با حضور ميهمانان داخلی و خارجی برگزار شود.

جلال خالقی مطلق از آلمان، محمود اميدسالار از آمريكا، محمد نوری عثمانوف از روسيه، سعيد حميديان، عزيز‌الله جوينی، محمدعلی اسلامی ندوشن، ايرج افشار، ميرجلال‌الدين كزازی، محمد دبيرسياقی و ابوالفضل خطيبی از ايران، سخنراين بزرگذاشت خواهند بود. بزرگذاشت نيز قرار است در تالار مجتمع كانون‌های فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. نمايشگاهی از چاپ‌های متعدد شاهنامه نيز برپا خواهد شد و در پايان نيز قرار است از تنديس جديد فردوسی در صحن دانشگاه فردوسی مشهد پرده برداری شود. مراسمی نيز بر سر آرامگاه فردوسی در نظر گرفته شد كه ادامه همين همايش است. نقالی، شاهنامه‌خوانی، ورزش‌های باستانی و زورخانه‌يی، مراسم موسيقی و گلباران آرامگاه، از ديگر برنامه‌های بزرگداشت خواهند بود.