پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


تهمينه ميلانی
باندهای دخترانه
فيلمنامه ای كه شايد
پائيز امسال فيلم شود

 

تهمينه ميلانى «گوش كنيد آقاى رئيس» را می خواهد بسازد. پروانه اش را گرفته اما اجازه اش را خواهند داد؟

داستان فيلم درباره چهار دختر خلافكار است كه باندى را تشكيل داده اند. داستان نيست واقعيت است. وقتی در زندان جمهوری اسلامی بود آن را نوشت. لابد ديده و شنيده بود كه نوشت. می خواهد دلائل بزهكاری را در اين فيلم نشان بدهد. اما مگر حكومت كنونی می خواهد واقعيات را هم بداند؟

اگر می خواست كه بجای بستن وبلاگ ها، آنها را تشويق هم می كرد، چرا بيش از هر بولتن محرمانه و گزارش امنيتی و خبر چينی آلوده به دستگاه های امنيتی، واقعيات را منعكس می كنند و هر حكومت عاقلی يك آنها را می خواند تا بداند در دل جامعه چه می گذرد. اگر می خواست واقعيات را بداند كه فيلم "زندان زنان" را سانسور نمی كرد و از آكران پائين نمی آورد و يا با فيلم "مارمولك" برخورد امنيتی – حزب الهی نمی كرد. پنبه را نمی خواهند از گوششان بيرون بيآورند.

ميلانی اميدوار است پائيز امسال ساخت فيلم را شروع كند. ببينيم تا شهريور چه پيش می آيد.