پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

مصباح يزدی- مكارم شيرازی
دو سلطان
با عمامه ای به سفيدی شكر

 

برخی از مقامات جمهوری اسلامی گفتند مانع اصلی واردات شكر برطرف شده است و قاعدتا بايد بهای اين كالا كاهش يابد. يكی از وارد كنندگان عمده شكر به ايران، آيت الله العظمی ناصر مكارم شيرازی است، و تعدادی از كارخانجات توليد شكر در ايران از سوی دولت جمهوری اسلامی به فرزند وی واگذار شده است. به گفته سايت بازتاب، اين پسر و پدر عملا سلطان شكر ايران به شمار می‌روند. از سوی ديگر، گزارشها حاكی است كه به اصرار آيت الله ناصر مكارم شيرازی و آيت الله العظمی محمد تقی مصباح يزدی دولت از پرداخت يارانه ما به التفاوت قيمت شكر وارداتی با شكر توليد داخلی به كارخانجات قند و شكر كشور امتناع كرد و توليدكنندگان قند وشكر در ايران مجبور شدند هزاران كارگر خود را اخراج كنند. با اين حال، يك كارشناس در ايران به راديوفردا گفت توانائی توليد در ايران بيشتر از نياز داخلی است ولی آيات عظام و واردكنندگان شكر مانع ار كار كارخانه های داخلی می شوند.

مصرف سالانه شكر در ايران معادل يكهزار و 400 هزار تن است كه از اين ميزان يكهزار و 70 هزار تن در داخل كشور توليد می شود و بايد 330 هزار تن شكر هر سال وارد كرد درصورتی كه هم اكنون حدود 530 هزار تن شكر وارد می شود.

كارخانه های قند و شكر در ايران زير 70 درصد توانايی توليد كار می كنند زيرا وارد كنندگان شكر با عرضه ارزان توليدات خارجی مانع كار اين كارخانه ها با ظرفيت كامل هستند.

دولت تاكنون مابه التفاوت بهای عرضه شكر وارداتی با شكر توليد شده را به كارخانه‌های قند می پرداخت و به اين سبب كارخانه های داخلی قادر بودند با شكر ارزان وارداتی رقابت كنند، اما با اعمال نفوذ وارد كنندگان شكر، پرداخت اين مابه التفاوت – بعنوان حركت به سوی بازار رقابتی – مانع اصلی ورود بی حد و مرز شكر به ايران به واسطه‌گی آيات عظام ناصر ابوالمكارم شيرازی و محمد تقی مصباح يزدی برطرف شده است.

كارخانه های قند وابسته به مجتمع های كشت و صنعت در نقاط مختلف كشور – عمدتاً در جنوب ايران - كه توسط دولت از حدود 45 سال پيش آغاز به فعاليت كردند در سالهای اخير به بخش خصوصی واگذار شده اند و صاحبان جديد نه تنها از ظرفيت كامل اين كارخانه ها استفاده نمی كنند، بلكه با بيكار كردن كاركنانشان سعی می كنند سود خود را مآلا با فروش تاسيسات كارخانه ها به حداكثر برسانند.

در گزارشهای متعددی از كارخانه هايی ياد می شود كه توسط دولت  به قيمتهای بسيار نازل به بخش خصوصی – عمدتاً آقازاده ها و فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات و امنيت- واگذار شده و صاحبان جديد بعد از مدتی آنها را تعطيل كرده و زمين و تاسيسات را به فروش رساندند.

روزنامه جمهوری اسلامی اين هفته نوشت تا پيش از واگذاری كارخانه‌های قند به بخش خصوصی 35 هزار نفر مستقيم و غيرمستقيم برای مجتمع كشت و صنعت چغندر قند دزفول كار می كردند كه اكنون همه بيكار شده اند.

هفته پيش كارگران كارخانه قند دزفول در نامه ای به آيت الله العظمی ناصر ابوالمكارم شيرازی از وی خواستند به فرزند خود بگويد كه دستمزد عقب افتاده 6 ماهه كارگران را بپردازد و كارخانه را به تعطيل نكشاند.

 محسن سازگارا، كه خود سالها در مديريت صنايع كشور كار كرده می گويد: آيت الله العظمی ناصر ابوالمكارم شيرازی – معروف به مكارم شيرازی - كه مرجع تظلم واقع شده، يكی از روحانيانی ست كه انحصار واردات شكر را دارد و عملاً خود باعث بيكاری هزاران نفر شده است.

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مجتمع كشت و صنعت چغندر قند دزفول كه بزرگترين مجتمع توليد شكر در خاورميانه است، در معرض انهدام كلی است.( اين گزارش با كمی تلخيص از راديو فردا برگرفته شده است)