پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


تائيد آشكار جدال ميان روحانيون و نظامی ها
مشاوراحمدی نژاد:
نظامی ها قرارنيست روحانيون را كنار بگذرند!

 

مشاور رييس‌جمهور در امور روحانيون شتابزده خود را به قم رسانده و در پاسخ به انتقادهای تندی كه مراجع اين شهر نسبت به تعبير احمد جنتی از نامه احمدی نژاد به بوش در نماز جمعه تهران كرده گفت:

بعضی از غافلان فكر می‌كنند احمدی‌نژاد آمده تا روحانيت را كنار بزند، درحاليكه اين حكومت روحانيت است كه توانسته چنين ثمره‌ای را به جهان عرضه كند.

گفته می شود مراجع قم به رهبر نيز پيغام داده اند كه جلوی احمدی نژاد را بگيرد و به احمد جنتی هم توضيح بدهد كه در نماز جمعه هرچه از دهانش در آمد نگويد. حرف های او در باره الهام الهی بودن نامه احمدی نژاد كفر است!

اين درحالی است كه زمزمه احتمال عمليات كودتائی و حذف گروه وسيعی از روحانيون از حكومت و برگرداندن آنها به شهر قم بالا گرفته و خطر نظامی ها و دولت نظامی به رهبر نيز گوشزد شده است. بر همين اساس طی روزهای گذشته رئيس ضد اطلاعات سپاه پاسداران پس از 27 سال تغيير كرد و با حكم رهبر يك حجت الاسلام جانشين مرتضی رضائی شد تا روحانيت خيالش از كودتای سرداران سپاهی آسوده شود.