پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


واشنگتن پست:
كلید رمز بوش، برای حل مسئله ایران اتمی

 

نیویورك تایمز در شماره 18 اپریل خود تفسیری را در ارتباط با فعالیت های اتمی ایران و روابط امریكا و ایران منتشر كرده كه در بخشی از آن اشاره به سئوال خبرنگار این روزنامه از جورج بورش می كند. نیوریورك تایمز می نویسد:

پرزیدنت بوش حاضرنشد راه حل حمله اتمی به ایران را رد كند. او مجددا تكراركرد كه هنوز همه احتمالات برای حل مشكل هسته ای ایران روی میز كار من است، اما مایل است مشكل ایران ازطریق دیپلماسی حل شود.

خبرنگارسئوال خود را بار دیگر اینگونه طرح كرد: مستر پرزیدنت! وقتی شما سخن از تمام راه حل ها می گوئید، آیا این شامل حمله اتمی به ایران هم می شود؟

بوش مجددا پاسخ داد: " من بازهم می گویم كه همه راه حل ها درمورد ایران ممكن است". نیویورك تایمز در ادامه و بعنوان تفسیر خود می افزاید:

كلمه " تمام راه حلها" به "رمز" و "كد" حل مسئله ایران در آینده تبدیل شده است و این درحالی است كه وزارت امورخارجه حضورمحمد نهاوندی  معاون علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در امریكا را تایید كرده است. گرچه سخنگوی این وزارتخانه گفت  كه نهاوندی برای دیدار با مقامات امریكا به این كشورنیامده است.