پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


مصاحبه تلویزیونی رایس:
گزینه های مقابله با ایران
رژیم ایران بانك تروریسم در خاورمیانه شده
مردم ایران باید بتوانند انتخاب كنند، نه آنكه شورای نگهبان برایشان انتخاب كند

 

وزیر خارجه امریكا(رایس) در مصاحبه ای با تلویزیون هرست در 13 آوریل پیرامون گزینه های مقابله با ادامه فعالیت اتمی ایران گفت:

"می توان دارایی های ایران را مسدود نمود، می توان اقدامات مالی انجام داد، می توان از انزوای سیاسی استفاده كرد، اما هر روش خاصی كه در پیش گرفته شود شورای امنیت باید اقدام كند. این مهمترین روش اشت، تا بتوانیم اعتبار سیستم بین المللی را حفظ كنیم."

رایس در پاسخ به پرسش مكرر درباره امكان استفاده از اقدامات نظامی علیه ایران تكرار كرد:

ایالات متحده اعتقاد دارد "یك اقدام هماهنگ و قوی دیپلماتیك .... می تواند واقعاً در اجبار ایران به ایجاب تعهدات خود كارساز باشد. در عین حال "رئیس جمهور هیچیك از گزینه های خود را حذف نخواهد كرد.

شورای امنیت گزینه های بسیاری در اختیار دارد. روشن است، ما باید اقداماتی كه مناسب با رفتار ایران باشد بررسی كنیم. ایران از زمان صدور بیانیه شورای امنیت كاری جز سركشی انجام نداده است. بنابراین بیانیه دیگری مشابه بیانیه اول صادر نخواهد شد.
مسلماً ما در شورای امنیت درباره اقداماتی كه انجام خواهیم داد با دیگر اعضای شورا بحث خواهیم كرد. ابزار مختلفی را می توان مورد استفاده قرار داد كه گفتم.

به اعتقاد ما، مردم ایران مسلماً شایستگی تمام حقوقی كه مردم در دیگران مناطق جهان دارند را دارند. رئیس جمهور امریكا در برنامه دموكراسی خود بوضوح توضیح داده است. به اعتقاد وی هیچ ملیتی در جهان نیست كه نباید توانایی انتخاب كسانی را كه بر آن حاكمیت می كنند داشته باشد. منظور من این است كه واقعاً آنها را انتخاب كنند، نه اینكه شورای نگهبان حق انتخاب از میان عده ای را بدهد و نامزدهای دیگران را رد كند. رئیس جمهور روشن كرده است كه به اعتقاد وی حق آزادی بیان چیزی است كه هر انسانی باید داشته باشد، و بنابراین مردم ایران نیز شایستگی این حق را دارند. رژیم ایران اكنون بانك مركزی تروریسم در مناطقی مانند لبنان و قلمروی فلسطین می باشد و در عراق نیز دست به عملیاتی می زند كه واقعاً وضعیت امنیتی وخیم را  تشدید می كند. ما نگران مردم ایران هستیم اما از طرف دیگر نگران رفتار رژیم ایران با جامعه بین الملل نیز هستیم.