ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
  برای تهیه طرح "برون رفت از بحران"
شایعات و گزارش هائی از
دیدار و رایزنی خامنه ای و هاشمی
 
 
 
 

سلام- من این خبرها را از طریق یکی از لایه های حکومتی بدست آورده ام. بنظر دور از واقعیت نمی آید و به همین جهت برای شما ارسال میدارم.

هاشمی رفسنجانی كه از موضع خود در مقابل احمدی نژاد از سال 84 تاكنون كوتاه نیامده، اخیرا بعد از تظاهرات 25 بهمن و 1 اسفند، ضمن اشاره به ابعاد نارضائی مردم که شخص خامنه ای را هدف گرفته و خطراتی که نظام را تهدید می کند، به آقای خامنه ای هشدار داده که حرف اطرافیان را حجت ندانسته و خود مستقیما بحران را بررسی عمیق کرده و رهبری کند.

خامنه ای بر خلاف دفعات گذشته، ضمن توجه به سخنان هاشمی از او خواسته طرحی را با برای خروج از بحران تدوین نماید. هاشمی تدوین این طرح را به آن شرط قبول کرده که با شخص خامنه ای، دو نفره آن را بررسی کنند. 

هاشمی در سخنان خود علت بحران ایجاد شده را شخص احمدی نژاد دانسته. هم بی تدبیری ها و تندروی های او را و هم نحوه روی كار آمدنش خصوصا در انتخابات 88 را.

خامنه ای متقابلا می گوید علت كلیه مشكلات خاتمی و موسوی و كروبی هستند و حتی تصریح كرده است که اگر امروز جریان افراطی احمدی نژاد زمامدار دولت شده و جناحی در سپاه وارد میدان سیاست شده علتش عكس العمل در برابر افكار و رفتار غیر دینی و بعضا ضد دینی اصلاح طلب هاست.

هاشمی با برخوردهائی که با اصلاح طلبان شده مخالفت کرده، اما گفته که با به حاشیه حکومت راندن آنها مخالفتی ندارد و حتی حاضر است با مراجع قم وارد مذاکره شود به این شرط که خامنه ای دست از حمایت احمدی نژاد بردارد و اجازه بدهد مجلس او را کنار بگذارد. ضمنا طرفداران تند رو او درسپاه نیز توسط خامنه ای کنار گذاشته شوند.

هر دو به این نظر واحد رسیده اند كه می توانند شرایط را با برخی امتیازها به مردم و گشودن گام به گام فضای سیاسی به دوران پیش از دوم خرداد 76 برگرداند و از بحران عبور کرد.

بنده حدس می زنم این سخنان علی مطهری که  اگر قرار بر محاكمه موسوی و كروبی و خاتمی باشد، احمدی نژاد هم باید در همان دادگاه به عنوان یكی از عوامل بحران و فتنه محاكمه شود. با اطلاع از همین خبرها و گزارش ها بوده است.

 
 

اشتراک گذاری: