ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

کاسه "چه کنیم با 22 بهمن"، روی دست کودتاچی ها
دهه فجر، امسال
به دهه زجر حکومت تبدیل شده!

 
 
 
 

دهه فجر، یعنی ده روز آخر حکومت شاه که در 22 بهمن به سرنگونی نظام سلطنتی در ایران انجامید، امسال برای حکومت تبدیل به دهه زجر شده است. بویژه از وحشت مراسم دهمین روز. یعنی از راهپیمائی 22 بهمن. تبلیغات درباره این دهه، امسال بسیار کمرنگ شده و عمدتا به اظهار نظر و برنامه های نظامی و سپاهی خلاصه شده است. در سیما سخنرانی می کنند و فیلم های مونتاژ شده ای را هم نشان میدهند و از تولیدات نظامی هم سخن می گویند، اما نه بیش از این. می خواستند نقطه مرکزی تبلیغات این دهه را روی جنبش انقلابی و قیام مردم درکشورهای عرب منطقه متمرکز کنند و آن را دستآوردی برای جمهوری اسلامی تبلیغ کنند؛ اما این امکان روز به روز محدود تر می شود. بویژه که رسانه های امریکا و اروپا نیز مانند جمهوری اسلامی سعی میکنند جنبش انقلابی مردم را نه جنبشی برای کار و نان و آزادی، بلکه جنبشی برای احکام اسلامی معرفی کنند. مدل این اسلام نیز همان است که بصورت کودتائی در جمهوری اسلامی برقرار است!

جنبش انقلابی منطقه، چنان عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ کرده و کودتاچی ها چنان از جرقه و حریقی دیگر در خیابان های تهران و شهرهای ایران وحشت دارند، که حتی ممکن است قید برپائی یک تظاهرات محدود و مهندسی شده با محوریت بسیج و لباس شخصی ها و انتقال مردم حاشیه شهرهای اطراف تهران را نیز بزنند. زیرا بیم دارند که یکباره از درون همین جمع هم جرقه ای زده شود و یا همین تظاهرات مهندسی شده نیز بهانه ای شود برای به خیابان آمدن مردم و از هم گسیختن شیرازه های حکومتی!

بسیار محتمل است که بیانیه میرحسین موسوی در تهران و پیشنهادی که مشاور ارشد وی "امیرارجمندی" برای روز 22 بهمن داده، با توجه به همین بحث ها و شرایط باشد. امیرارجمندی اکنون چند ماهی است که در خارج از کشور مستقر شده و عملا سخنگوی خارج از کشور جنبش سبز است.

پیشنهاد امیرارجمندی عنوان اول شماره امروز پیک نت شده است.

 
 

اشتراک گذاری: