ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
  تونس درتکاپوی تشکیل
جبهه واحد و دولت وحدت ملی
 
 
 
 

فرانسه و بلژیک، روز گذشته کانون مهم ترین بحث ها، برای تشکیل یک جبهه واحد ملی، جهت بدست گرفتن قدرت در تونس بود. بحث ها و جلسات، قرار است امروز پایان یافته و شماری از پناهندگان سیاسی وابسته به احزاب تونس که در زمان بن علی ممنوع بوده و منحل اعلام شده بودند به کشورشان – تونس- بازگردند.

بلژیک کانون رایزنی ها و بحث های احزاب چپ تونس بود و فرانسه کانون رایزنی ها ملیون و یک حزب اسلامی بنام "ندا" که در سالهای دیکتاتوری و اختناق رژیم "بن علی" رهبران آن بعنوان پناهنده سیاسی در فرانسه زندگی می کردند. نخستین اطلاعاتی که درباره این حزب بدست آورده ایم نشان میدهد که سازمان و یا حزب "ندا" با گرایشات ملی، از نظر مذهبی بسیار نزدیک به نهضت آزادی ایران است و در گذشته نیز ارتباط های گسترده ای با احمد شاه مسعود در افغانستان داشته است.

درداخل تونس، "حامی حامد" که 15 سال در زندان بن علی بود درمرکز فعالیت های سیاسی قرار گرفته است. در باره وی گزارش شده است که گرایش های چپ دارد و همسرش نیز 8 سال در زندان بن علی بود.

محور تمام بحث ها، نه تنها تشکیل یک جبهه واحد ملی، بلکه تشکیل یک دولت وحدت ملی است. در باره امکان شکل گیری گروه های اسلامی متمایل به حزب الله و یا جمهوری اسلامی، به ما گزارش شده است که چنین زمینه ای وجود ندارد، بویژه که بزرگترین منبع در آمد تونس "توریسم" است و ظهور و وجود چنین احزابی که معمولا تداعی کننده ترور و ستیزه جوئی در منطقه اند، کمر اقتصاد وابسته به توریسم تونس را می شکند. نه تنها اقشار تحصیلکرده تونس که تحت تاثیر فرهنگ فرانسه اند، بلکه بازرگانان و کسبه تونس نیز کسب و کار خود را وابسته به رفت و آمد توریست ها می دانند مخالف چنین حضور و ظهوری اند.

این اخبار در شرایطی به ما رسیده است که درداخل تونس، به موجب گزارش خبرگزاری ها، دولتی که بصورت موقت تشکیل داده بودند، هنوز تشکیل نشده در آستانه از هم پاشیدگی است. سه وزیر جدید این کابینه استعفا داده اند. برخی ژنرال های فدائی بن علی در ارتش تونس نیز یا بازداشت شده و یا گریخته اند. نکته کلیدی آنست که بقایای فرماندهان ارتش و بدنه آن، با تحولات و با مردم همراه شده است.

 
 

اشتراک گذاری: