ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
  زیر فشار جنبش اعتراضی مردم
مقام معظم
بی وقفه مرفین مصرف می کند
 
 
 
 
بخش مهمی از اسناد ویکی لیکس، مربوط به اطلاعاتی است
 که امریکا از کانال های مختلف درباره فرماندهان سپاه، بیت
 رهبری، خامنه ای و فرزندان او جمع کرده است. از جمله
 سند زیر:
 
در این سند که تاریخ آن 11 فوریه 2010 (حدود 10 ماه پیش)
 است، فردی که با یکی از منابع خبری سفارت آذربایجان در 
ارتباط است و با خانواده ی خامنه ای روابطی دوستانه و نزدیکی
 دارد گفته است: خامنه ای آنقدرها که فکر می کنید قدرتمند نیست.
 بر اساس این منبع خامنه ای به خاطر مشکلات پیشامده ی بعد
 از انتخابات (واکنش مردم به کودتا)، تحت مشکلات روانی و 
طاقت فرسایی قرار دارد و به صورت منظم مرفین مصرف می کند. 
بر اساس اظهار این فرد خامنه ای در نیمی از مواقع قادر به
 تصمیم گیری و عمل در جایگاه رهبری نیست و تماما بر 
مشاوران خود تکیه دارد.
این فرد در خلال گزارش، به مجتبی، پسر خامنه ای که او را
 "یک احمق تمام عیار" می نامید اشاره کرد و گفت که وی را 
بسادگی بازی داده اند و بعد از مرگ خامنه ای او نیز از
 صحنه ی سیاسی حذف خواهد شد.
گروه هایی در سپاه که تقلب در انتخابات و دزدیدن رای مردم 
را ترتیب دادند و بدنبال بدست گرفتن کامل امور هستند،
 "فرقه ای خطرناک و جنایتکار، متعصب، نادانی و
 خودپرست اند. بر اساس اطلاعات این منبع، احمدی نژاد و
 مصباح یزدی از وابستگان این گروه هستند، و نه "رهبران"
 آن، و اگر این فرقه کنترل کامل کشور و اقتصاد آن را در
 دست بگیرد، سهم آنها نیز در قدرت زیاد نخواهد بود.
 
 

اشتراک گذاری: