ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

غارت و فقر درایران
از امروز هدفمند شد!

 
 
 
 

احمدی نژاد، شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شده و اجرای طرح حذف یارانه ها که  نام "هدفمند کردن یارانه ها" و "طرح تحول اقتصادی" بر آن گذاشته را از صبح فردا( یعنی امروز) اعلام کرد.

این طرح که با انفجار قیمت ها همراه خواهد شد و میلیون ها حقوق بگیر و مزد بگیر و فرودست جامعه را بیش از پیش به خاک سیاه خواهد نشاند، با فرمان شخص علی خامنه ای تهیه و کودتای 22 خرداد، از جمله برای اجرای آن سازمان داده شد. به این ترتیب، طرح تعدیل اقتصادی دوران هاشمی رفسنجانی که او از بیم شورش مردم نتوانست با قاطعیت آن را اجرا کند و محمد خاتمی نیز موافق اجرای آن نبود، توسط دولت دست نشانده بیت رهبری اجرا می شود و علی خامنه ای به آرزوئی که از دوران ریاست جمهوری اش داشت و تمام مخالفت هایش با میرحسین موسوی و متهم کردن او به طرفداری از اقتصاد دولتی بر مبنای همین دو دیدگاه و همین مخالفت بود رسید. هم طرح تعدیل اقتصادی و هم باصطلاح هدفمند کردن یارانه ها و باصطلاح تحول اقتصادی، نسخه ایست که توسط بانک جهانی بعنوان لیبرالیسم اقتصادی نوشته و در آن گروه از کشورهای جهان سوم که زیر سلطه امریکا و سرمایه داری جهانی قرار دارند به اجرا گذاشته شده است.

فرماندهان سپاه و فرماندهان نیروی انتظامی و فراکسیون نظامی مجلس هشتم، نه تنها حمایت خود را از اجرای این طرح اعلام کرده اند، نه تنها هرگونه مخالفت با آن را "فتنه" ای دیگر اعلام کرده اند، بلکه خواهان اعدام مخالفان آن نیز شده اند. این همان قاطعیتی است که هاشمی رفسنجانی تن به آن نداد و خامنه ای همیشه منتقد این تزلزل او بود.

تمام تعلل دولت نظامی احمدی نژاد برای اجرای این طرح در هفته های اخیر، وحشت از فرارسیدن عاشورا و امکان حرکت توده های مردم محلات فقیر نشین کشور و بویژه شهرهای بزرگ در خیابان ها بعنوان دسته های عزاداری و سینه زنی و تبدیل همین عزاداری ها به تظاهرات علیه این طرح و گرانی و بیکاری و تشدید فقر بود. به همین دلیل ستاد کودتا که تحت هدایت بیت رهبری عمل می کند، اعلام اجرای طرح را به بعد از عاشورا موکول کرد، غافل از آن که در جمهوری اسلامی فرصت های بسیاری برای راهپیمائی و ابراز اعتراضات مردمی وجود دارد.

 
 

اشتراک گذاری: