ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
  در فرودگاه مسکو
بازداشت 3 آذربایجانی
و یک ایرانی با 20 میلیون دلار
 
 
 
 

گمرک فدرال روسیه اعلام کرد که یک ایرانی و 3 آذربایجانی را همراه با 5ر14 میلیون دلار و 4 میلیون یورو که جمع آن بالغ بر 20 میلیون دلار می شود، در فرودگاه "ونوکاوو" شهر مسکو بازداشت کرده است.

خبرگزاری ریانویستی ضمن انتشار این خبر، اضافه کرد که این چهار تن که روز سه شنبه در فرودگاه بازداشت شدند مبلغ کشف شده را در چمدان ها و کوله پشتی های خود جاسازی کرده بودند.

یا گمرک روسیه اعلام نکرده و یا خبرگزاری ریانووستی مشخص نساخته اند که هواپیما مربوط به چه پروازی بوده و این چهار تن در کدام فرودگاه سوار آن شده اند.

همچنان که مشخص نشده که این پول با چه هدفی وارد روسیه شده است. آیا قصد رساندن آن را به گروه های جدائی طلب چچن داشته اند؟ بخشی از پول سیاه مربوط به شبکه قاچاق مواد مخدر بوده؟ رابطه 3 تبعه آذربایجانی با فرد ایرانی چه بوده؟ شغل و نام آنها چیست؟ و چه رابطه ای با هم داشته اند؟

 
 

اشتراک گذاری: