ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

"دیلما روسف"، ادامه "لولا"
ادامه گردش به چپ
انتخابات برزیل را بُرد!

 
 
 
 

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری  برزیل برگزار شد.  و علیرغم تمام برنامه ریزی ها و طرح های متعددی که جناح راست کشور با کمک امریکا به اجرا گذاشته بود تا سکان ریاست جمهوری را بدست آورد، خانم دیلما روسف به پیروزی رسید. او از حمایت کامل "لولا" رئیس جمهور برزیل که مطابق قانون اساسی این کشور دیگر نمی توانست در انتخابات شرکت کند برخوردار بود.

136 میلیون واجد شرایط رای در این انتخابات شرکت کردند. انتخابات در مرحله اول به نتیجه قطعی نرسیده بود و جناح راست روی پیروزی در مرحله دوم انتخابات سرمایه گذاری کرده بود.

"ژوزه سرا" کاندیدای حزب راست "سوسیال دمکرات" 45 در صد اراء را بدست آورد و خانم" دیلما روسف" کاندیدای چپ گرای حزب کارگر و رئیس دفتر لولا دوسیلوا 55 درصد اراء را به خود اختصاص داد.

او در دور اول انتخابات بطور قاطع بررقیب خود "ژوزه سرا" پیروز شده بود اما حد نصاب کافی برای پیروزی در انتخابات را بدست نیآورده بود. دیلما روسف از مبارزان سیاسی دهه 70 و 80 علیه دیکتاتوری نظامی در برزیل است. سه سال ازعمر خود را در دوران دیکتاتوری در زندان بسر برد و زیر شکنجه جسمی وروانی قرار گرفت. پس از آزادی در تاسیس حزب کارگر برزیل شرکت کرد. روسف در سال 2003 وزیر کابینه لولا شد و از سال 2005 رئیس دفتر کابینه لولا دا سیلوا بود. تقویت نظام آموزشی و تامین بهداشت عمومی، درمان ومسکن از جمله الویت های  خانم روسف اعلام شده است. او پس از اعلام پیروزی در انتخابات طی سخنانی اعلام کرد: سیاست اصلاحات چپ که "لولا" تاکنون رهبری آن را برعهده داشته، از این پس نیز در برزیل دنبال خواهد شد.

 
 

اشتراک گذاری: