ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 آبان  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری
خبرهای شهرداری تهران
از زیر زمین مترو بیرون می آید

 
 
 
 

سلام- در جریان آب گرفتگی خط 4 مترو چهار قطار بطور کامل در زیر آب قرار گرفت که هر کدام 7 میلیارد تومان خریداری شده بود. خارج از خسارتهایی که به ایستگاهها و تاسیسات آن وارد شد قریب به 100 میلیارد تومان خسارت شرکت متحمل گردید که آقای قالیباف آنرا 20 میلیارد تومان اعلام کرد و چون حق بیمه به شرکت بیمه ایران پرداخت نشده بود در حین سانحه مامور بیمه را به محل آورده و به وی اعلام کردند که برآورد خسارت نموده و حق بیمه که توسط شرکت باید پرداخت شود را اعلام نماید که مامور مربوطه نیز این مورد را گزارش داده و باعث برخورد میان مترو و شرکت بیمه ایران گردید.

در نهایت قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل نیز که بیمه ایران بود لغو شد و در حال بستن قرارداد با یک بیمه دیگر هستند.استخدام نفرات جدید نیز باعث گردیده که بودجه شرکت به صفر رسیده و به ناچار مواردی که در اعیاد و مناسبتها پرداخت میشد به حالت معلق درآید.

پیک نت   15  آبان

 
 

اشتراک گذاری: