ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 آبان  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

رهبر جمعیت 200 میلیونی می خواهد
10 میلیون از 70 میلیون
جمعیت ایران بی سواد مطلق اند!

 
 
 
 

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی، در نمایشگاه مطبوعات آخرین آمار بیسوادی در ایران را اعلام داشت. بموجب این آمار 9 میلیون و 719 هزار ایرانی بیسواد مطلق اند.

حدود 3 میلیون و 456 هزار تن از این تعداد در گروه سنی 10 تا 49 سال هستند. شاید آمار افراد بیسواد به نسبت جمیعت کشور عدد زیادی نباشد! این عدد حدود 6.8 درصد جمعیت کشور است.

پیک نت   16  آبان

 
 

اشتراک گذاری: