ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 آبان  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

همزمان با اعتصاب غذا
حمله زندانبانان
به زنان سیاسی زندان اوین

 
 
 
 

هشت زن زندانی سیاسی زندان اوین که از هفته گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برند، روز یک‌شنبه ۱۴ آبان در دیدار با خانواده‌های خود گفتند که با ورود اعلام ‌نشده و ناگهانی ماموران زن زندان، تمامی وسایلشان بازرسی شد و تمامی دستگاه‌های MP3 Player آنها که بر اساس آئین‌نامه زندانها مجاز است، ضبط شد. ماموران زندان زندانیان را بازرسی بدنی کردند و از زنان زندانی خواستند تا کاملا برهنه شوند، بنشینند و آلت جنسی خود را در معرض بازدید زندانبانان قرار دهند.

این معاینه داخلی نیز محدود به معاینه نماند و با آزار و توهین همراه شد. این زندانیان در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان زندان‌های ایران نوشته‌اند: «چیزی که قابل گذشت نیست رفتار وحشیانه بعضی از ماموران در بازرسی بدنی است که دور از شان و مصداق بارز تعرض و هتک حرمت به شمار می‌آید و قلم از بیان صریح آن شرم دارد. با توجه به انواع دوربین‌های امنیتی و سختگیری در رفت و آمد‌ها و نقل و انتقال وسایل و غیره و با توجه به وجود ابزار الکترونیکی مناسب که می‌توانست برای بازرسی بدنی بکار رود و یا دست کم محترمانه باشد بر ما معلوم نیست که چرا چنین رفتار توهین آمیزی صورت گرفته است.

 پیک نت   16  آبان

 
 

اشتراک گذاری: