ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 خـــــرداد  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

پس از یکسال تازه در مجلس مطرح شد
یک میلیون تن گوشت قرمز
از ایران رفت به ترکیه!

 
 
 
 

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم، پس از یکسال، روز گذشته از خواب بیدار شد و اعلام کرد: سال گذشته یک میلیون تن گوشت قرمز را بصورت غیر قانونی از ایران به ترکیه صادر کرده اند.

حالا قرار است تحقیق و تفحص از وزارت صنعت؛ معدن و تجارت که معلوم نیست چگونه این سه را در یک وزارتخانه جای داده اند، شروع شود!

البته معلوم است که یک میلیون تن گوشت قرمز که بی حساب و کتاب و پارتی و حمایت و راهنمائی آقایانی که از مرزها پاسداری می کنند از اینطرف به آنطرف نرفته! بنابراین آن که گوشت ها را رد کرده، آنقدر قدرت دارد که اعتبار نامه نماینده ای که از این گنده گوئی ها کند را رد کند. ین دبیر (نماینده مجلس) اضافه کرده است: ممکن است بیش از این یک میلیون تن گوشت به کشورهای دیگر از جمله عراق هم صادر شده باشد.

پیک نت 21 خـــــرداد 

 
 

اشتراک گذاری: