ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 خـــــرداد  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

در جریان رسیدگی به اعتبار نامه ها
مجلس تائید کرد
قاتل می تواند نماینده باشد!

 
 
 
 

اعتبارنامه  یکی از نماینده گان مجلس انتصابی رهبر تائید شد که پیش تر نام او در یک پرونده قتل اعلام شده بود. نمایندگان انتصابی حاضر در جلسه، که ظاهرا در جریان حکم حکومتی خامنه ای برای سر هم بندی کردن کمیسیون ها و جنجال راه نیانداختن در مجلس بودند گفتند شورای نگهبان اسناد مربوط به اتهام قتل و زمین خواری این نماینده را بررسی کرده و ادله را کافی ندانسته و او را تایید صلاحیت کرده بود، بنابراین لازم به تائید اعتبار نامه او نیست!

احمد توکلی در جلسه گفت:

وای به حال مجلسی که نماینده اش قاتل و زمین خوار باشد.

این نمانیده متهم است که  در سال 1369 در یک دعوای روستایی بر سر آب، به اتفاق سه برادر خود به منزل یک روستایی دیگر هجوم آورده و در درگیری به وجود آمده، جوانی 19 ساله را با ضربات بیل به قتل می رساند. در جریان این دعوا، یکی از برادران نماینده فعلی توسط خانواده مقتول به ضرب گلوله کشته می شود و دادگاه محلی برای بالا نگرفتن دعوا و قتلهای دیگر، با رضایت دادن دو طرف، پرونده را مختومه و متهمان دو طرف را آزاد می کند.

پیک نت 27 خـــــرداد 

 
 

اشتراک گذاری: