ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 اردیبهشت  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

عضو رهبری مجاهدین انقلاب در دادگاه
بزرگترین مبلغ علیه نظام
شخص آقای خامنه ایست!

 
 
 
 

ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است و از زندانیان کودتای 22 خرداد. نامه 9 دی ماه وی خطاب به رهبر تبدیل به اتهام تازه ای شد علیه وی. تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری. ماموران زندان اوین روز 29 فروردین او را که از پیش اعلام کرده بود دادگاه غیر قانونی است و در آن شرکت نمی کند، به بهانه انتقال به بیمارستان جهت مداوای بیماری قلبی، از بند ۳۵۰ خارج و به دادگاه بردند.

در ابتدای جلسه دادگاه قدیانی خطاب به قاضی دادگاه باصطلاح انقلاب گفت:

«این دادگاه غیر قانونی است، شما هم غیر قانونی و قانون شکن هستی و با برگزاری این دادگاه مرتکب فعل مجرمانه شده ای و مطمئن باش روزی به همین جهت محاکمه خواهی شد. بزرگترین مبلغ علیه جمهوری اسلامی آقای خامنه ای است. هم ایشان که در شهر قم مردم ایران را میکروب دانست. اوست که با عملکرد خود بزرگترین ضربه را به نظام وارد کرده است. اوست که کشور را ویران کرده و در دوران رهبری و مدیریتش دزدی ۳ هزار میلیارد تومانی رخ داده اما به جای پذیرش اشتباهش در حمایت از دولت مستقر، از معترضین دزدی ۳ هزار میلیاری می خواهد که قضیه را کش ندهند! آقای خامنه ای طاغوت زمان است و من ۵۰ سال عمر خود را مبارزه نکرده ام که امروز او این گونه با خودکامگی سلطنت کند.

شما به عنوان رییس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنیتی هستی و دستگاه قضایی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاریجانی که قاضی القضات این مملکت است می گوید افتخار می کنم که امر بر و فرمانبردار رهبری هستم. دستگاه قضایی که قاضی القضاتش خود را فرمان‌بر رهبری می داند، می تواند آقای خامنه ای را به دادگاه بیاورد و به شکایت من از او رسیدگی کند؟

ابوالفضل قدیانی از مبارزان سیاسی- مذهبی پیش از انقلاب است که در دوران شاه نیز ۴ سال زندان بوده است.

پیک نت 6  اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: