ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 اردیبهشت  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

رضاشاه، محمد رضا شاه و حالا آقای خامنه ای
ملی مذهبی ها در زندان
زیر فشار برای اعلام "استعفاء"

 
 
 
 

علیرضا رجایی استاد دانشگاه و از نرمخوترین متفکران عضو شورای ملی مذهبی ها که او نیز به اسارت کودتاچی های 22 خردادی حکومت افتاده و از تیرماه سال گذشته در زندان است، بار دیگر توسط دادسرای اوین احضار و پس ابلاغ اتهام تبلیغ علیه نظام به سلول انفرادی در بند ۲الف، بازداشتگاه سپاه پاسداران در زندان اوین، منتقل شد.

هم رجائی و هم دیگر فعالان ملی مذهبی که زندانی اند زیر فشار قرار دارند تا استعفای خود از جریان ملی مذهبی را اعلام کنند. حکومت حاضر به قبول هیچ نوع فعالیت واقعی سیاسی از سوی احزاب و گروه ها نیست و حتی زمزمه فرود آمدن چماق بر سر حزب موتلفه اسلامی نیز شنیده می شود. یگانه فعالیت سازمان یافته فعلا دراختیار اوباش و مداحان و چماقداران است. نه استعفای افراد و نه انحلال احزاب، هرگز در طول تاریخ فعالیت های سیاسی در ایران- از مشروطه به بعد- نتوانسته مانع حضور احزاب و سازمان هائی شود که در میان مردم پایگاه دارند و شناخته شده اند. رضاشاه چنین کرد و نتیجه نگرفت، شاه همین کار را کرد و نتیجه نگرفت، جمهوری اسلامی نیز پا را جای پای آن دو گذاشت و به همان نتیجه ای خواهد رسید که آنها رسیدند.

پیک نت 7  اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: