ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک  

20 فروردین  1391

infos@pyknet.net

 
 
  سر رشته بسیاری از فتنه ها
در دست این شیخ مو سرخ است
 
 
 
 

آن که دو زانو و یا چهار زانو پشت میز کار نشسته، آیت الله حائری شیرازی یکی از کانون های بزرگ فتنه در ایران است و آنها که به خدمتش رسیده اند مقامات اجرائی استان فارس اند. حائری که از حامیان احمدی نژاد است، هم سن و سال آیت الله جنتی است و باید یک موی سیاه بر صورت نداشته باشد، اما می بینید که ریش او یکدست سیاه است. او ریش خود را رنگ و حنا می گذارد زیرا او یگانه آیت الله مو سرخ جمهوری اسلامی. می گویند این سرخی مو را از تبار یهودی خود به ارث برده است. او حافظ "تورات" است و از این نظر نیز در میان روحانیون یگانه است! پیشکار اصلی رئیس بیت او پسرش است. می گویند زمین های فارس و بویژه مناطق عشایری فارس را یکجا بالا کشیده است. سالها امام جمعه شیراز بود و هنوز نماینده ولی فقیه در فارس و صد البته عضو مجلس خبرگان رهبری. از نظر مقام در مافیای حجتیه، شیخ الرئیس است و همطراز آیت الله خزعلی. باز؛ می گویند تا آقای خمینی زنده بود، اجازه نمی داند او را درحاکمیت جلو بکشند اما در دوران ولایت آقای خامنه ای به سروری رسید. حتی شایع است که در ماجرای انفجار یک مرکز مذهبی در شیراز که هشداری بود به خامنه ای در آستانه سفر به فارس نقش داشت. آن انفجار که پرونده آن زیر بغل "پورمحمدی" اولین وزیر کشور دولت احمدی نژاد و رئیس کنونی بازرسی کل کشور است، هشداری به خامنه ای ارزیابی شده و زیر گوش خامنه ای تکرار شده است. نه آن که بتواند حائری را گوشمال بدهد، بلکه پا روی عبای او نگذارد که هر کاری از او ساخته است.

پیک نت  20 فروردین 1391

 
 

اشتراک گذاری: