ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک  

26 فروردین  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

من هم باید شریک بازی شوم
انگیزه سفر و سخنرانی
احمدی نژاد در "ابوموسی"

 
 
 
 

سفر احمدی نژاد به جزیره "ابوموسی" رویداد عجیبی نیست. ابوموسی بخشی از ایران است و سفر هر مقامی به آن طبیعی. اما دو نکته دراین سفر مهم است. نخست، زمان آن، یعنی در آستانه کنفرانس 1+5 و شایعاتی که درباره تماس های جمهوری اسلامی و امریکا برای تفاهم بر سر زبان هاست. و همچنین مانور نظامی امریکا و متحدان منطقه آن در خلیج فارس، و دوم سخنان تحریک آمیز او. سخنان او در واقع خطاب به مردم گرسنه و تشنه و بی خبر از بازی ها و کشاکش های قدرت در تهران که جمعشان کرده بودند نبود، بلکه امریکا و عربستان و شیخ نشین ها بود. احمدی نژاد در این سفر و سخنرانی می‌خواست بگوید که یک سر قدرت اوست و از روی سرش مذاکره با امریکا و هیچ نوع سازشی به این آسانی نیست زیرا باعث خلع سلاح شدن او می شود. در هیچ سفر و هیچ سخنرانی دیگری او نمی‌توانست حرف های تحریک آمیزی را بزند که در ابوموسی زد. اولا رو در روی شیخ نشین ها سخن گفت و ضمنا نمی تونستند جلوی سفر او را بگیرند زیرا بصورت طبیعی یک مقام دولتی می خواست به منطقه سفر کند! او می توانست این حرف ها را در یک کنفرانس مطبوعاتی درتهران بگوید، اما اگر میدانست که چنین امکانی را دراختیارش نخواهند گذشت و به همین دلیل به بهانه سفر به ابوموسی حرف هایش را زد تا بگوید "من را هم باید به بازی بگیرید!"

 

پیک نت  26 فروردین 1391

 
 

اشتراک گذاری: