ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 اسفند ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

روزشماری برای

دو تحول مهم در اوکراین

 
 
 
 

تحولات مهمی در شرق اوکراین در شرف وقوع است که مستقیما روی اتحادیه اروپا و مناسبات آینده امریکا و روسیه می تواند تاثیر بگذارد. این تحولات به دو گونه ممکن است اتفاق بیفتد. یا ناتو و ارتش اوکراین دست از گلوله باران مردم در شرق اوکراین و تنگ تر کردن حلقه محاصره روسیه بر میدارند که دراینصورت اتحادیه اروپا روی دست ترامپ بلند شده و زودتر از امریکا مناسبات خود را با روسیه ترمیم کرده و حتی گسترش خواهد داد. و یا بمباران توپخانه ای شرق اوکراین توسط ارتش اوکراین و شبه نظامیان نئوفاشیست تحت حمایت این ارتش در اکرائین به جنگ با مردم شرق اوکرائین که عمدتا روس هستند ادامه خواهند داد. دراینصورت و بموجب شواهد موجود روسیه شرق اوکرائین را بعنوان یک جمهوری مستقل به رسمیت خواهد شناخت و در چارچوب روسیه فدراتیو جای خواهد داد. سرنوشتی تقریبا شبیه "کریمه". در حالت دوم باید دید واکنش کاخ سفید چه خواهد بود و اتحادیه اروپا چه واکنشی از خود نشان خواهد داد، زیرا بلافاصله پس از به رسمیت شناختن شرق اوکرائین بعنوان یک جمهوری مستقل (اکنون نام آن "جمهوری دمکراتیک "روسیه نو" است.) دست به تقویت قدرت نظامی آن زده و در برابر ارتش ناتو و ارتش اوکراین صف آرائی خواهد کرد.

آیا این تحول تا پیش از رسیدن صدراعظم آلمان به امریکا و مذاکره با ترامپ روی خواهد داد؟ دراینصورت آلمان بعنوان یکی از آتش بیاران جنگ اوکراین چه موقعیتی در مذاکرات با ترامپ خواهد داشت؟ ماجرائی که موجب استقلال شرق اوکراین شد و لهستان و آلمان را در تنگنای بیشتر گذاشت و البته ناتو را یک گام نزدیک تر به رویاروئی با روسیه کرد؛ و یا سیاستی که مانع شتاب ترامپ برای مذاکره و تفاهم با روسیه شد؟ آیا این رویداد کاخ سفید کنونی را باز هم از اروپا و آلمان که می خواهند ناتو و امریکا را با روسیه درگیر کنند دور تر خواهد کرد و یا برعکس؟ بهر روی، آنچه که در شرف وقوع است و به نوعی به شکست غرب و داعش در سوریه نیز مربوط است، روی بسیاری از محاسبات جهانی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

دو خبر و گزارش در همین ارتباط در این شماره پیک نت می خوانید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: