ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 بهمن ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

برای کدام سئوال ها

همه باید پاسخ پیدا کنیم؟

 
 
 
 

در امریکا، روسای جمهور از دو حزب دمکرات و جمهوریخواه، به نوبت وارد کاخ سفید شده و سیاست واحد محافل پر قدرت سرمایه داری امریکا را درحد رهبری جهان سرمایه داری اجرا کرده اند. ازبمباران هیروشیما و جنگ وحشیانه در ویتنام تا جنگ یوگسلاوی و عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و ...

در هر دوره ای چند موضوع تبلیغاتی را رسانه های پرقدرت امریکا که هدایت آنها در اختیار همان محافل پر قدرت سرمایه در امریکاست در بوق کرده و مردم را بدنبال خود کشانده اند.

اینها نکات آشکاری است و طرح آنها در اینجا صرفا برای یادآوری و طرح این سئوال گرهی است که "چه شده که این بار انتخابات و سپس رئیس جمهور شدن ترامپ و ورود او به کاخ سفید چنین جنجالی را بدنبال آورده است. مثلا ایشان فاشیست است و قبلی ها که از جنگ ویتنام تا جنگ سوریه درجهان جنایت کردند و فاجعه آفریدند دمکرات و آزاد منش بودند؟" از این سئوال به بعد است که بتدریج با حقایق دیگری آشنا می شویم که پشت آن دو موضوع کلیدی خوابیده است:

1- اوضاع اقتصادی و اجتماعی وخیم امریکا که بیم از شورش عمومی در آن می رفت و می رود.

2- عزم محافل بزرگی از سرمایه داری امریکا برای جلوگیری از فروپاشی و بازگرداندن قدرت نظامی و اقتصادی به امریکا.

در چارچوب این بیم و چاره جوئی، رقابت اقتصادی میان اروپا و امریکا جای خود را به تقابل اقتصادی داده است. امریکا می خواهد دست نظامی اش را از پشت اروپا بردارد و ضمنا گریبان اقتصادی اروپا و در راس آنها "آلمان" را بگیرد. واقعیتی که بتدریج محافل پرقدرت اقتصادی آلمان نیز نگرانی روز افزون خود را نسبت به آن بیان می کنند. در همین شماره پیک نت ترجمه مقاله روزنامه "یونگه" ولت آلمان در همین ارتباط - بویژه نکات مربوط به تعرفه بازرگانی و عوارض جدید امریکا روی واردات- را با دقت بخوانید.

بنابراین، حقایق بسیار بزرگ تر از جنجال هائی است دو رسانه سی ان ان و بی بی سی رهبری ارکستر آن را برعهده گرفته اند و دراین میان اهمیت تاریخی دارد که همه ایرانی ها و بویژه حکومت عمق رویدادها را درک کرده و حکومت بی جهت خود را وسط نیاندازند و سپر بلا نشود. ما نمی گوئیم قرار است جنگ سوم جهانی شود، اما می گوئیم از تجربیات تلخ دو جنگ جهانی اول و دوم باید درس گرفت. در آن دو جنگ هم حکومت ها بسیار دیر شرایط جهانی را فهمیدند. آنقدر دیر که ایران زیر آوار هر دو جنگ ماند. جنگ هائی که در آنها ایران نه سر پیاز بود و نه ته پیاز اما هم پیاز را خورد و هم چوب را!

فریب کارزاری که از سه روز پیش و به بهانه آزمایش موشکی ایران سی ان ان شروع کرده و بی بی سی دنبالش را گرفته نباید خورد. آنها از سه روز پیش، جنجال "بی تجربه بودن ترامپ، ابله بودن ترامپ، خارجی ستیزی و زن ستیزی ترامپ و..." را رها کرده و بر محور تحریک علیه ایران، اوکراین و روسیه سیاست تبلیغاتی خود را تنظیم کرده اند تا پس از یک ماجراجوئی نظامی علیه شرق اوکراین و یا ایران، ساز ظهور "فاشیسم" را به صدا در آورند. تمام این جنجال ها برای بی خبر نگهداشتن مردم جهان از عمق مسائل است. فریب جنجال ها را نخوریم و فراموش نکنیم که ترامپ برای نجات امریکا از سقوط و احیای قدر قدرتی امریکا آمده و بحران داخلی امریکا و تضاد و رقابت میان امریکا و اروپا شاید فرصتی شود برای نجات بشریت از دوزخی که در دو دهه گذشته همه شان با هم برای بشریت بوجود آوردند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: