ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 بهمن ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

غرقه پیشکسوتان مطبوعات

در نمایشگاه امسال مطبوعات ایران

 
 
 
 

 

در نمایشگاه مطبوعات که امسال برگزار شد، غرفه ای هم به انجمن پیشکسوتان مطبوعات اختصاص یافت. تابلوی معرف این انجمن در نمایشگاه مطبوعات مزین به عکس دکتر صدرالدین الهی روزنامه نگار برجسته ایران و استاد ارشد روزنامه نگاری در دانشکده مطبوعات و روزنامه نگاری ایران بود. هم او که بنیانگذار کیهان ورزشی در ایران بود و گزارشگر جنگ استقلال الجزایر. مصاحبه های وی با رهبران جنگ استقلال الجزایر از یادگارها و نمونه های کامل یک روزنامه نگار حرفه ای است. از دکتر صدرالدین الهی که 80 سالگی را چند سالی است پشت سر گذاشته و در گوشه ای از امریکا زندگی می کند، دو گفتگوی طولانی و تاریخی در زمینه های سیاسی و ادبی ایران منتشر شده است. نخست متن پیاده شده از روی نوار ضبط شده مصاحبه وی با سید ضیاء طباطبائی سیاستمدار و عامل کودتای سوم اسفند که منجر به سقوط سلطنت قاجاریه شد و حاوی نکات بسیار مهم تاریخی است و دومی گفتگو با نادر نادر پور شاعر نواندیش و نوپرداز ایرانی که دور از ایران چهره در نقاب خاک کشید. کتاب گفتگو با نادرپور خود تاریخ تحلیلی شعر شکسته و نو، یا نیمائی در ایران است. این دو کتاب که هر کدام بیش از 400 صفحه اند، هر دو در خارج از ایران منتشر شده است که البته گفته می شود اخیرا کتاب "گفتگو با سید ضیاء" بدون کسب اجازه از صدرالدین الهی توسط چند انتشاراتی در ایران چاپ و منتشر شده است.

سخنگوی انجمن پیشکسوتان مطبوعات "رضا قوی فکر" که خود از شاگردان دکتر الهی در دانشکده مطبوعات و از خبرنگاران توانای کیهان سالهای پیش از انقلاب است در صفحه خود درباره این عکس و نمایشگاه مطبوعات نوشته است:

"غرفه انجمن پیشکسوتان مطبوعات در نمایشگاه مطبوعات امسال را با عکسی از همیشه استادم دکتر صدرالدین الهی زینت بخشیدم . شاگرد تا فرصتی پیدا کند، باید هم از استادش یاد کند و من به عنوان سخنگوی اعضای هیات موسس انجمن پیشکسوتان مطبوعات چنین کردم . امید که توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم ."


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: