ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 شهریور  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در انتظار سالهای بد تر

زنان بی پناه

به کارتن های تهران پناه می برند!
 
 
 
 

 

کارتن خواب ها تا چند سال پیش فقط مردان بودند و حالا زنان زیادی کارتن خواب شده اند. حتی با کودکان و نوزادانشان.

این را مدیرعامل جمعیت طلوع می گوید و می افزاید:

کارتن خوابی تا چند سال پیش یک پدیده مردانه بود و حالا پدیده ای زنانه و مردانه شده است. حالا در هر پاتوق افراد کارتن خواب، زن هم حضور دارد در حالی که تا چند سال پیش در خیابان ها فقط مردان کارتن خواب را می دیدیم. حتی در میان کارتن خواب ها نوزادان را هم می بینیم. یک آمار گیری ابتدائی نشان میدهد که از 16 هزار کارتن خواب در تهران، هزار نفر آنها زنان هستند.

زنان کارتن خواب خانواده ندارند و در ابتدای ورود به مرکز حتی اسم خود را به کارشناسان ما نمی گویند.

درباره معتادان، در دهه اول پس از انقلاب برخوردها به صورت قلع و قمع بود و در دهه دوم معتادان را به عنوان مجرم می شناختیم در حالی که در دهه سوم فرد معتاد را به عنوان بیمار تلقی کردیم و امروز که در دهه چهارم هستیم باید نام آن را دهه بی تفاوتی بگذاریم. نباید از افراد معتاد و کارتن خواب بترسیم بلکه باید از بی تفاوتی مردم ترسید زیرا در آینده و در دهه پنجم وضعیت بدتر خواهد شد. ۱۵ درصد معتادان ترک اعتیاد کرده، بار دیگر  به چرخه اعتیاد باز می گردند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: