ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 مرداد  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در هکمتانه همدان

جسد مومیائی شده

مادر کوروش کشف شد!

 
 
 
 

باستانشناسان ایران جسد مومیائی مادر کوروش را در تپه هکمتانه ایران کشف کردند. این جسد مربوط به دوران مادهاست. هگمتانه 550 سال پایتخت مادها و در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی پایتخت تابستانه آنها بوده است. متاسفانه اطلاعات بیشتری در باره این جسد، محل انتقال آن، نوع مومیائی و دهها موضوع مرتبط با این کشف در ایران منتشر نشده است. رویدادی که اگر در هر کشور دیگر جهان رخ داده بود، اکنون با فیلم و تصویر در راس اخبار بود. پیک نت 6 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: