ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 مرداد  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

ابطحی به دیدار سایه رفت

دیداری که همه مشتاق

گزارش کامل آن هستند

 
 
 
 

 

دلم برای ه. الف. سایه تنگ شده بود. ابتهاج از كسانی است كه افتخار میكنم معاصر او هستم. از آخرین دیدارمون كلی وقت گذشته بود. امروز رفتم دیدنش. این بار كلی حرفهای متفاوتی زدیم. از دلایل بی اخلاقی ها درجامعه، خاطرات اوایل انقلاب، تفاوت های رفاقت با خدا و سوء استفاده از خدا، خشونت های منطقه و اروپا ودلایل دینی شدن این خشونتها. كلی حرفهای متفاوتی كه كمتر از ابتهاج شنیده بودیم. در قامت یك تحلیلگر بود و چقدر هم پخته. مرتبش كنم بدهم استاد ببیند، منتشرش می كنم. دفعات پیش با لباس شخصی می رفتم. اولین باری بود كه با لباس آخوندی رفته بودم. خنده ملیحی تبادل كردیم. نگاه خریداری كرد و گفت لباس آخوندی بهت میاد. خوب روی تنت نشسته. وطبعا شوخی های غیر قابل نشر در این مورد. پاینده باشد شاعر ای ایران ای سرای امید.....


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: