ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 اردیبهشت  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نگاهی به سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه

"راست فهم ها" حاکم و مسلح

در برابر "کج فهم"های اصلاح طلب 
 
 
 
 

 

از بدو ظهور اسلام و حتی در زمان حیات محمد هم برداشت از اسلام چندگانه بود، چنان که پس از محمد، اسلام شاخه شاخه شد و عمر و عثمان و معاویه و علی هر کدام در جبهه ای از برداشت از اسلام قرار گرفتند که با دیگری متفاوت بود. این ماجرا تا همین امروز هم ادامه دارد و هر گروه مدعی است که اسلام آنست که او می گوید و می فهمد. در این میان آن که قدرت و تفنگ و پول دارد برداشت خود از اسلام را به جامعه تحمیل می کند. صد البته، پشت این برداشت از اسلام و تحمیل آن منافع اقتصادی و سیاسی نهفته است. چنان که هنوز رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار نشده مراجع وقت به چند دسته تقسیم شدند و رویاروئی با آیت الله خمینی را شروع کردند که سرآمد آنها آیت الله شریعتمداری، آیت الله مرعشی و... بودند. آنها سلطنت را می خواستند و با جمهوری موافق نبودند زیرا در جمهوری مردم حق رای و اظهار نظر دارند و آن مراجع معتقد بودند مصالح مردم و جامعه را روحانیت تشخیص می دهد و نیاز به اظهار نظر مردم نیست. همین اندیشه همچنان در روحانیت ایران وجود دارد و گرفتاری آنست که بخش مهمی از آنها تئوریسین و یا امام جمعه و یا عضو شورای نگهبان و یا عضو مجلس خبرگان شده اند. تمام تلاشی که زیر نام "استصوابی" می شود تا انتخابات تبدیل شود به انتصابات از همینجا بر می خیزد و پشت آن هم قدرت و پول نهفته است. ادعای دفاع از اسلام و آن هم اسلامی که خود می فهمند یک ترفند است.

با این مقدمه از آخرین سخنرانی نمانیده ولی فقیه در سپاه شیخ "علی سعیدی" این جمله را بخوانید:

«اصلاح‌طلبان، کارگزاران، کیان و حلقه نیاوران در مورد دین کج فهمی دارند و نفی استقلال را از زبان برخی از آقایان می‌شنویم.»

ایشان میگوید خاتمی و هاشمی و حسن خمینی و طیف روحانیون مبارز و مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که همگی از شاگردان و یا مقلدان آیت الله خمینی بوده و هستند کج فهمی دینی دارند و تنها خودش و آقای خامنه ای و موحدی کرمانی و احمد خاتمی و احمد جنتی و شیخ محمد یزدی و بقیه این طیف "راست فهمی" دارند!

راست فهمی ایشان یعنی در برابر خواست مردم و رای مردم ایستادن و کج فهمی آن گروه یعنی با مردم و رای آنها کنار آمدن. آن راست روی به فاجعه اجتماعی امروز ایران انجامیده و این کج فهمی می خواهد راهی برای برون رفت از این فاجعه پیدا کند.

معیار چیست؟ تفنگ سپاه و احکام آقای خامنه ای. والا کجا یک شیخی که کارگزار قدرت شده و در خدمت بیت رهبری جرات می کرد دهها آیت الله و روحانی پر سابقه در دین و سیاست را کج فهم معرفی کند و خود و طیف خویش را راست فهم؟ به این نمی گویند "اسلام مسلح"؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 14 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: