ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 

صفحه اول

پیوندهای پیک

بايگانی پيک

15 اردیبهشت  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
     
 

با تازه ترین تصمیم دولت

صنایع کوچک ایران

در کنسرسیوم ها متشکل می شوند

 
 

وزارت صنابع و معادن و تجارت بودجه ای را برای تشکیل کنسرسیوم صنایع کوچک در نظر گرفته است که اگر کارشکنی نشود و مخالفان دولت اجازه بدهند، به یک تحول در صنایع کوچک تبدیل خواهد شد. این طرح میتواند جان تازه ای به صنایع گوچک ببخشد و بتدریج بخشی از بازار روسیه را دراختیار بگیرد. بازاری که تا یکسال پیش در اختیار ترکیه بود و همچنین برای نخستین بار بصورت جدی گامی در جهت اشتغال زائی برداشته شود.

در این طرح شرکت هایی که تولیدات آنها قابل ارائه به بازار روسیه است در کنسرسیوم های متعدد می توانند متشکل شوند و از این طریق فرهنگ تشکل صنایع نیز برای نخستین بار در ایران جنبه عملی به خود خواهد گرفت و مجموعه شرکت های متشکل شده می توانند به واحدی متکثر برای دفاع از خود در بازار داخلی و خارجی تبدیل شوند و از فرصت طلائی قطع مناسبات تجاری روسیه و ترکیه به نفع ایران و اشتغال زائی بهره برداری کنند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: