ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 اردیبهشت  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 28 اردیبهشت

شمارش معکوس بازندگان

برای تخلیه مجلس شورا

 
 
 
 
 

 

شمارش معکوس برای جمع شدن سفره مجلس نهم شروع شده است. نمایندگان مخالف دولت هر چه در چنته داشتند و دارند، این روزها در مجلس رو کردند. اگر فرصت سخنرانی داشتند، آخرین نطق ها را کردند و اگر قصد عقده گشائی علیه مردمی که به آنها رای ندادند داشتند، عقده ها را خالی کردند و اگر روئی برای روبوسی داشتند، دریغ نکردند. و اگر دوستان و همفکرانی داشتند که در مجلس دهم خواهند بود عرض ارادت را دو چندان کردند و سفارش علی لاریجانی را به آنها کردند! هم آنها که سفارش کردند و هم آنها که سفارش را به گوش جان شنیدند، دسته جمعی همانهائی هستند که وقتی سه سال پیش در سالگرد انقلاب 57 در شهر قم با پرتاب لنگه کفش و مهر نماز سخنرانی لاریجانی بهم زده شد و سر وکله لاریجانی مجروح شد، نه تنها خم به ابرو نیآوردند، بلکه از فردای آن روز در مجلس پشت چشم هم برای لاریجانی نازک کردند که یعنی "این مائیم که در قم جلودارهایمان را دیدی!"

همین افراد با علی مطهری هم وداع کردند، البته بدون روبوسی. افرادی که مطهری را از پشت تریبون مجلس پائین کشیدند، جلودارهایشان درشیراز به قصد کشتن وی، به اتومبیلش حمله کردند.

مردم ایران چه رویدادها و پدیده هائی را که ندیدند در این 37 سال. همه ریش داشتند و تسبیج می گرداندند، عمامه داشتند و حتی جای مهر بر پیشانی داشتند و خدای واحد را قبول داشتند و 12 امامی بودند، اما در صف بندی های متفاوت. عده ای با مردم، عده ای علیه مردم، عده ای از میانه راه به صف مردمی ها پیوستند و گروهی توان و روی بازگشت نداشتند. آن 75 درصدی که مجلس را ترک می کنند هرگز به فکرشان نرسیده بود که دسته جمعی با رای مردم از مجلس طرد می شوند. در میان خطابه های وداع با مجلس نهم، شاید نطق جواد کریمی قدوسی فصل الخطاب باشد. فرمانده بسیج مشهد که به مجلس نهم راه یافت و حیف است که با خلاصه آخرین خطابه و میزان سواد و سوابقش آشنا نشوید و یا مرور نکنید. در همین شماره پیک نت.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: