ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 فروردین  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

زیر نظر مستقیم پوتین

گارد ملی ضد تروریسم

در روسیه فدراتیو تشکیل می شود

 
 
 
 
 

 

در روسیه وسیع ترین تدارکات امنیتی برای مقابله با تروریسم اتخاذ شده است. بموجب این تدارکات، یک گارد ملی زیر نظر مستقیم شخص رئیس جمهور تشکیل می شود که فعالیت های آن تابع هیچیک از ارگان های امنیتی و نظامی نیست و تمرکز هدایت و رهبری آن در کاخ ریاست جمهوری متمرکز می شود. این گارد ملی مجاز به هر گونه اقدام و کنترل امنیتی کشور با اختیارات تام، برای کشف و خنثی سازی اقدامات تروریستی و انفجاری و دستگیری گروه های وابسته به شبکه های تروریستی است. پیش بینی می شود که 8 میلیون در این گارد فعال خواهند شد. رئیس جمهور روسیه هنگام اعلام این خبر در جمع مقامات نظامی و امنیتی و دولتی گفت که روسیه هدف اصلی تروریسم جهانی است و ما باید تمام روزنه های رخنه جاسوسی، ترور و تروریسم را در روسیه ببندیم. پیشگیری بسیار مهم تر از اقدامات پس از حوادث است و روسیه باید خود راآماده چنین پیشگیری بکند. ما به تمام جمهوری های مسلمان نشسن قفقاز نیز هشدارهای لازم را داده ایم و آمادگی خود را برای هر نوع کمکی به آنها برای مقابله با تروریسم سازمان یافته را اعلام کرده ایم.

در جریان اعلام تشکیل گارد ملی علیه تروریسم در روسیه، شمار اعضای این گارد و وابستگی های آنها به ارگان های امنیتی و نظامی روسیه سخنی به میان نیآمد اما تاکید شد که این گارد ملی آموزش های فشرده را برای مقابله با ترور و تروریسم دیده است. حفظ امنیت مردم روسیه در جریان مقابله با تروریسم چه در داخل و چه در خارج از روسیه از اهداف تشکیل این گارد ملی اعلام شده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: