www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

موی دماغ مردم

موی دماغ آقایان و فرماندهان

 
 
 
 

 

سه هفته پس از شورش مردم در 80 تا 90 شهر کوچک و بزرگ ایران علیه فقر و دزدی و غارت حکومتی و سرکوب سیاسی و مذهبی و بی عدالتی، یورش امام جمعه ها و سرداران سپاه به فضای مجازی همآهنگ شده است. سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران گفته است "فضای مجازی سگ هار است"، رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و فرمانده اتاق موشکی کنونی گفته است "هدف دشمن ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان از طریق فضای مجازی است". شیخ احمد جنتی گفته "فضای مجازی بلا جان ما شده" و بقیه هم به همین ترتیب. از آنسو گفته شده که روحانی برای رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام جلوی مخالفان محکم ایستاد و حرف خودش را پیش برد. آن مخالفان از جمله همانهائی هستند که نمونه اش را دربالا خواندید.

به سرلشکر رحیم صفوی باید گفت که برادر! آن که نمیداند بین مسئولین درتمام زمینه ها اختلاف هست خواجه حافظ شیرازی است و کاسه و کوزه را سر فضای مجازی نکشن. اگر هم می خواهی دشمن استفاده نکند پای مرغ خانگی را ببند و همسایه را دزد نکن. فکری برای اختلاف درون حکومتی بکن. صورت مسئله اینجاست! یک مروری به کودتای 7 دیماه مشهد توسط رئیسی و علم الهدا بیانداز!

اما درباره دو احمدی که در بالا نظرشان را خواندید. یکی شیخ و یکی سید، این داستان مصداق دارد:

بچه بغل دایه زشت، آبله رو و بداخلاقش گریه می کرد و با هیچ پیش پیش و لالائی ساکت نمی شد و نمی خوابید. همسایه آمد به کمک. دایه گفت که بچه امشب از جن ترسیده و گریه می کنه و نمی خوابد. همسایه بچه را از بغل دایه گرفت و با یک لالائی کوتاه بچه خوابید. سپس به دایه گفت: بچه از تو می ترسه نه از جن!

صورت مسئله مردم ایران هم که در همین شماره پیک نت آمار 76 در صدی تائید آنها از خواسته ها و شعارهای شورش دیماه را می خوانید، همین احمدها هستند که مردم را از سگ هار می ترسانند و فضای مجازی را دردسر (البته موی دماغ یکه تازی خودشان) میدانند. قطعا انتخابات هم سگ هار است و دردسر برای آقایان. هر امکان و حرکتی که بخواهد آنها را به زیر بکشد سگ هار است و دردسر! مشکل مردم شمائید، همچنان که بی خوابی و ناآرامی آن بچه دایه زشت و آبله رویش بود. و مشکل شما هم مردمند نه تلگرام و نه انتخابات.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: