www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

تابش، عضو کمیسیون برنامه مجلس:

تامین منابع ماموریت ها

موجب کارهای اقتصادی سپاه شد

 
 
 
 

تابش نماینده اردکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس، در جریان اظهار نظرهائی که این روزها درباره دستور رهبر به سپاه و ارتش برای پس دادن بنگاههای اقتصادی به دولت منتشر می شود گفته است:

«در دولت آقای خاتمی فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات تعطیل شد، اما همین فعالیت‌ها در سپاه و ارتش به بهانه خدمت و تأمین منابع برای ماموریت‌های كه دارند شروع شد. شاید قصد آنها خدمت هم بوده، اما با توجه به آثاری كه مترتب بر این نحوه كار است، باعث سلب اعتماد مردم به این بخش ها شد. اینها بخش خصوصی و نهادهایی در حاكمیت را رقیب خودشان می دانند و قدرت نظارت و پاسخگویی نیز بر آنها كم می شود. هزینه این فعالیت برای نظام بیشتر از فایده اش بوده و امیدواریم هرچه سریعتر تدبیر رهبری كه توسط وزیر دفاع در این زمینه اعلام شد به مرحله اجرا دربیاید. در بخش های اقتصادی سپردن این فعالیت‌ها به سپاه و ارتش تخصص و كارآمدی را در كشور تحت سیطره نهادهای نظامی قرار داده و تبعات سوء زیادی داشته كه مهمترین آن بی اعتمادی مردم است . حتی متخصصین نیز در این زمینه احساس می كنند كه به آنها بی احترامی شده است. باید بستر و سازوكار انتقال این فعالیت‌ها به بخش‌های دیگر فراهم شود که البته باید توجه داشت كه این انتقال دفعتا انجام نمی شود. چون وضعیت اقتصادی كشور خوب نیست خیلی از پیمانكاران ما قدرت و توانمندی فراهم كردن نقدینگی لازم را ندارند و منابعی در اختیار ندارند كه كارگاه‌شان را تجهیز كنند ولی سپاه و ارتش بانک دارند و منابع لازم را در اختیار دارند و می توانند سریعتر كارهایشان را انجام دهند.»


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 8 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: