www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در شورش دیماه 96

دنبال نخود سیاه نگردید!

 
 
 
 
 

در جریان اعتراضات هفته گذشته در سراسر ایران، شماری دانشجو دستگیر شده اند که عمدتا در محوطه دانشگاه ها (بویژه دانشگاه تهران) تظاهرات اعتراضی کرده اند و نه خارج از محوطه دانشگاه، اما شمار زیادی از دستگیر شدگان دانشجو هستند. ظاهرا حراست دانشگاه ها که نقش سازمان اطلاعاتی را در دانشگاه ها دارند و سیاهی لشگر آنها نیز بسیج دانشجوئی است، در این دستگیری ها نقش اصلی را داشته اند. از جمله تقابل و خصومت و نفرتی که بین دانشجویان بسیجی و دانشجویان غیر بسیجی در دانشگاه ها وجود دارد همین نقشی است که بسیج در دانشگاه ها دارد. این مسئله مورد اشاره در این عنوان اول نیست، بلکه انگیزه اصلی مصاحبه ایست که سخنگوی وزارت کشور روز گذشته با خبرنگاران کرده و به نکته بسیار مهمی اشاره کرده است. او گفت که تعداد افراد تحصیلکرده در تجمعات (شورش و اعتراضات هفته گذشته) اخیر بسیار کم بود.  اکثریت افراد تحصیلات زیر دیپلم و یا حتی کمتر داشتند . (این مصاحبه را درهمین شماره پیک نت می خوانید).

این جمله را وقتی زیر ذره بین سیاسی بگذارید این نتیجه مشاهده می شود که نه فضای مجازی و نه کاخ سفید این اکثریت کم سواد و بی ارتباط با فضای مجازی را به حرکت در نیآوردند، بلکه آنها با انگیزه های اجتماعی، از جمله فقر و بیکاری و در اعتراض به فساد عمیق حکومتی و با شعارهای سیاسی علیه حکومت و نظام به خیابانها آمدند و این تفاوت بسیار مهم این شورش با جنبش ضد کودتا در سال 88 و جنبش اعتراضی دانشجوئی در سال 78 است. یعنی حرکت جمعیت جوان و محروم از  مناطق جنوبی (به معنای محروم) و حاشیه شهرها به طرف مراکز شهرها، بدون سازماندهی و بدون رهبری! و این همان شورش کوری است که همچنان باید در انتظار پرخروش تر آن در آینده بود، مگر نظام تن به اصلاحات عمیق و ساختاری در تمام زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و حکومتی بدهد. هر تفسیری درباره شورش اخیر مردم که در آن دست خارجی جستجو شود و یا اعلام شود، فرستادن دست اندرکاران سه قوه و در راس همه آنها "بیت رهبری و شخص رهبر" دنبال نخود سیاه است!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 19 دی

 
 

اشتراک گذاری: