www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 آبان ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

ثروت و اطلاعات

دو بازی مافیای قدرت در ایران
 
 
 
 

 

در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد - بویژه چهار سال دوم که پس از کودتای 88 آغاز شد- دو رویداد کلیدی بوقوع پیوست که گوشه هائی از یکی از این دو رویداد تاکنون فاش شده اما در باره رویداد دوم سکوت خوفناکی برقرار است. رویداد اول غارت دهها میلیارد دلار پول نفت است که تبدیل به بزرگترین پشتوانه سیاسی برای امروز و آینده شده است و دوم محرمانه ترین اسناد و اطلاعاتی که حتی از درون وزارت اطلاعات به سرقت رفت و معلوم نیست در کجا پنهان شده است. احمدی نژاد آنقدر شعور و آینده نگری نداشت که این اسناد را ببرد، بلکه آن شبکه ای که او را بر سر کار آورد این آینده نگری را داشت. درباره غارت اقتصادی نیز همین است. یعنی احمدی نژاد و امثال حمید بقائی پولهای را به جیب خود نزدند، بلکه همان شبکه ای که گام به گام طی 4 دهه چون بختک روی انقلاب و ایران افتاد، آنها را ذخیره رویدادهای امروز و آینده کرده است. آن تلاش بی امانی که می خواهد جلوی اعدام بابک زنجانی را بگیرد و می گوید نباید گذاشت سرنخ ها کور شود، اشاره اش به همین شبکه است.

بنابراین، همان اندازه که نباید از جسارت بی سابقه حمید بقائی در مقابل دادگاهش و بیان صریح 63 حساب بانکی رئیس قوه قضائیه و جاسوس بودن دختر وی تعجب کرد، نباید از عضویت احمدی نژاد در مجمع مصلحت نظامی که نوعی باج سکوت به وی بود و ادامه حصر موسوی و بتدریج سرایت آن به محمد خاتمی تعجب کرد. آن دورانی که بانک های خصوصی سر هرکوچه ای سبز می شدند و بانک مرکزی و بانک ملی در خدمت آنها بود، همان دوران غارت و اندوختن پول و قدرتی بود که امروز پشتوانه بقائی و احمدی نژاد است. آن روز که محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات کناره گرفت تا احمدی نژاد سرپرست چند ماهه وزارت اطلاعات شود و او صبح به صبح به جای حضور در کاخ ریاست جمهوری در نهانخانه های وزارت اطلاعات پرسه برای جستجوی اسناد و انتقال آنها به خارج از این وزارتخانه و مخفیگاه ها را آغاز می کرد، تدارک همین روزها بود که شاهدیم. بنابراین جسارت حمید بقائی در سخنرانی اش در مقابل دادگاه متکی به آن پشتوانه ای از ثروت و اطلاعات است که نه امروز، که می تواند آینده را رقم بزند. پرقدرت ترین سازمان زیرزمینی را توانستند در دوران رهبری آقای خامنه ای سازمان بدهند و چنان کنند که کردند و شاهدیم. نه موسوی و کروبی و بدنبال آنها خاتمی را در حصر کردند و می کنند، نه تنها سر هاشمی را زیر آب استخر امنیتی کوشک کردند، بلکه هنوز حصرها و زیر آب کردن های بسیاری در پیش است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 2 آبان

 
 

اشتراک گذاری: