www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 آبان ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

از یک پیام داخلی

پشت نظام، روز به روز

بیشتر خالی و خالی می شود!
 
 
 
 

 

سلام- فضای سیاسی و اجتماعی ایران کاملا دو قطبی شده، عده ای به شدت مذهبی که در همین ماجرای رفتن به نجف برای مراسم اربعین یا چهلم امام حسین شاهدید و در میان همینها هم اکثریت ناراضی از حکومتند. و عده ای کاملا ضد مذهب و حداقل بریده از اسلامی که حکومت تبلیغ آن را می کند. اگر بخواهم در یک جمله وضع حکومت را بنویسم، آن جمله اینست که حاکمیت برای خودش هیچکس را نگه نداشته که بتواند در روز مبادا که شواهد نشان میدهد به آن نزدیک می شویم خود را و مملکت را برهاند.

درباره نیروهای نظامی که حکومت برای حفظ خود به آن می نازد هم همه میدانند که نه تنها در ارتش بلکه حتی در سپاه و حتی در میان طلاب حوزه های علمیه هم شمار معترضان روز بروز بیشتر می شود. می توان پیش بینی کرد که این بار هم مانند سال 56 که جرقه انقلاب از قم زده شد،  اولین جرفه های شورش و اعتراض علیه نظام از قم برخواهد خاست! کمتر میدانند در قم چه خبر است و روحانیون چگونه علیه هم صف بندی کرده اند و مردم چگونه علیه همه آنها.

موفق و سلامت و پایدار باشید

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 آبان

 
 

اشتراک گذاری: