www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 خرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

 حجاریان پس از 38 سال

آنها که آموختند

و آنها که اهل آموختن نیستند

 
 
 
 

 

سعید حجاریان، 38 سال پس از تندروی های سالهای اول انقلاب و جمهوری اسلامی، در مصاحبه ای که تسنیم منتشر کرده گفته است:

«نباید شعار داد. نباید دشنام داد. باید از تند شدن فضا پرهیز کرد. نباید دروغ گفت. ما حق نداریم برای تخریب حریف از دروغ استفاده کنیم. بههرنحو، باید از تخریب زبانی پرهیز کرد. مردم باید ما را بهعنوان دلسوز و مصلح بشناسند. این مشخصه ما اصلاح طلبان است. حفظ حیات مصلحان جامعه و نیز توده مردم برای نیروی اصلاحطلب بسیار مهم است. مشی اصلاح طلبان، «مرگاندیش» نیست. چون بنا دارد که باقی بماند و آهسته و پیوسته برود و زمینگیر نشود. لذا کار مخفی را نفی کرده و در دایره ممکنات حرکت میکند. »

ظاهرا درداخل کشور اصولگرایان تند رو و در خارج کشور براندازان و اهالی تحریم هنوز و پس از 38 سال نمی خواهد واقعیتی را بپذیرند که حجاریان به آن اشاره می کند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: