ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 اردیبهشت ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

می خواهند عامل این

ننگ را رئیس جمهور کنند

 
 
 
 
 

این ننگ از عبای جمهوری اسلامی پاک نخواهد شد و آنها که سازمانده و مجری این جنایت (قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67) بودند با جلو انداختن رئیسی به امید رئیس جمهور کردن او، فرار به جلو کرده اند. نامزدی رئیس هیات سه نفره اعدام به امید رئیس جمهور شدن او معنای دیگری جز فرار به جلو ندارد. نه تنها می خواهند از پاسخگوئی به این جنایت بگریزند بلکه با وقاحت می خواهند عامل مستقیم جنایت را بر کرسی ریاست جمهوری هم بنشانند. این که چرا هرکس که جنایت کرده و خیانت و غارت در دوران رهبری آقای خامنه ای بر صدر نشسته و هر کس که آرمان گرای دوران انقلاب و از یاران آیت الله خمینی بوده مستوجب انزوا، حصر و زندان و مرگ و قتل حکومتی نیز خود بزرگترین سئوال است. سئوالی که نتیجه انتخابات روز جمعه هرچه باشد نیز به قوت خود باقی است. این ضرب المثل که مصداق سیاسی اش برگماری های دوران آقای خامنه ای از میان کسانی مانند رئیسی، اژه ای، جنتی و مصباح، محمد یزدی، روح الله حسینیان و... است را شنیده اید: "نمی دانم چرا هرچیز که گم می شود سراغ من می آیند و اتفاقا در خانه من هم پیدا می شود!"


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: