ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 اسفند ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بخشی از یک گزارش

خواهران کرایه ای در خدمت

 خبرچینی و تظاهرات حکومتی

 
 
 
 
 

 

خواهران کرایه ای توسط چه نهادها و سازمانهایی به کار گرفته می شوند؟ چقدر دستمزد می گیرند؟ از چه قشر و طبقه اجتماعی و اقتصادی هستند؟

اکثر این زنان و دختران به جرم هایی مثل فرار از خانه، اعتیاد به مواد مخدر، تن فروشی، سرقت و... دستگیر می شوند و به زندان می روند. در زندان از بین این زنان، آنهائی را که تحصیلاتی دارند شناسایی و به آن ها پیشنهاد همکاری داده می شود، که بعد از آزادی از زندان برای نهاد مربوطه (وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی، و پلیس امنیت و... ) کار کنند. اکثر این زنان اين پيشنهاد را قبول می کنند.

... که در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) است می گوید:

مثلا همین اداره ما (پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب) از این دختران و زنان به عنوان طعمه برای نفوذ به شرکت های هرمی (گلدکوئستی)، خانه ها، باندهای فساد و فحشا، شناسایی دختران فراری و معتاد در پارکها و خیابانها و ... استفاده می کند، و چون خودشان قیافه آن چنانی دارند، کسی به آنها شک نمی کند، ولی چون شخصیت سالمی ندارند، و به خاطر پول این کارها را می کنند، باید دائما تحت کنترل باشند، تا زیر آبی نروند و بخواهند ما را دور بزنند.

اداره ما از این خواهران (کرایه ای) می خواهد که کار خبرچینی و اطلاعاتی انجام دهند، ولی نهادهایی مثل اطلاعات سپاه، یا وزارت اطلاعات، یا حتی حراست صداوسیما، بنا به اهدافشان می توانند از این افراد در جهت انجام مقاصد سیاسی و عقیدتی استفاده کنند. کافی است قبل از مراسم یک برگه نوشته به آنها بدهند، و از آنها بخواهند که آن را حفظ کرده، و سپس جلوی دوربین صداوسیما تکرار کنند، و این طور به بیننده القا کنند که زنانی با قیافه های آنچنانی هم طرفدار حكومت هستند.

این زنان معمولا چند لات و لوت به عنوان محافظ همیشه همراهشان هستند، که مصونیت قضایی هم دارند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: