ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 اسفند ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

طرح مخالفان دولت در مجلس

همه پرسی درباره برجام را

تبدیل به یک سنت باید کرد

 
 
 
 
 

 

مخالفان هر نوع پیشنهاد همه پرسی درباره مسائل روز کشور، ناگهان روز گذشته در مجلس طرفدار همه پرسی برای خروج از برجام شدند. قطعا با این تصور که باندازه کافی علیه برجام تبلیغ شده و حالا وقت چیدن میوه رسیده بر سر درخت است. تکلیف این پیشنهاد هنوز معلوم نیست اما همین که همه پرسی را بعنوان یک راه حل پیشنهاد کرده اند یک گام به جلوست و این شیوه می تواند درآینده درباره بقیه مسائل روز جامعه نیز مورد استفاده قرار گیرد. ضمن آن که تردید نیست که آن میوه ای که فکر کرده اند رسیده و منتظر یک دست دراز برای چیدن آنست، هم نارس است و هم تلخ و امکان ندارد مردم آن را چیده و در دامن مخالفان دولت و برجام بگذارند. بنابراین، باید این پیشنهاد را روی هوا نقد کرد و در مجلس به همه پرسی رای مثبت داد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: