ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 اسفند ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 20 اسفند

مردم حق دارند

کلبه حقیرانه آقایان را ببینند!

 
 
 
 
 

 

مردم نمی گویند مقامات نظامی و غیر نظامی، روحانی و غیر روحانی و یا فعالان اقتصادی و تجاری  باید در آپارتمان های دو اتاقه با یک حمام و دستشوئی زندگی کنند، اما همین مردم حق دارند سئوال کنند، مقامات از نوع مورد اشاره در بالا از کجا پول آورده اند که قصرهای سلطنتی برای خود ساخته اند؟ و چرا خانه های آنها از مردم پنهان است؟ مردم دنبال آدرس خانه آنها نیستند، اما طالب دیدن خانه آنها هستند. البته، وقتی رهبر در دژ و قلعه بیت رهبری زندگی می کند که به کسی اجازه دیدن دیوار آن را هم نمیدهند، چه رسد به درون آن، زیاد هم تعجب آور نیست که خانه بقیه زعمای قوم هم پنهان از نگاه مردم باشد. آن آیت الله هائی که برای خود حسینیه هائی به تقلید از قصرهای شاه در قم ساخته اند، خانه خودشان از چه نوع است؟ از چه بیم دارند که خانه های خود را پنهان کرده اند؟ در قلعه لواسان چه کسانی زندگی می کنند؟ آن حکومت مستضعفان که تحت لوای اقتصاد اسلامی وعده میدادند همین است که یک نمونه اش خانه و  یا ویلائی است که در این فیلم می بینید. این که ولایتی وزیر خارجه بیت رهبری را در آن مونتاژ کرده باشند و یا نکرده باشند مهم نیست، اصل ماجرا مهم است.

در شماره روز گذشته پیک نت، در بخش منتخب اخبار شهرستانها و استانها، به نقل از یک گزارش دریافتی نوشتیم که در مناطق حاشیه نشین مشهد گروه هائی 10 – 15 نفره که سلاح هم دارند تشکیل شده و خانه های اشرافی، بانکها و ... را نشانه گذاری کرده اند برای روز شورش و غارت. تردید نیست که در مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ ایران و از جمله تهران هم وضع همین است. اگر چاره ای برای اختلاف هولناک طبقاتی جاری در کشور اندیشیده نشود، کار به همانجا خواهد انجامید که در حاشیه نشین ها به آن می اندیشند!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: