ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 بهمن ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

قیام تبریز و قم

و آغاز مقابله مراجع دینی در جمهوری اسلامی!

 
 
 

 

 

این صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی که تاریخ اول دیماه 1358 را دارد، بازتاب دهنده یکی از رویدادهای مهم در سال اول تاسیس جمهوری اسلامی است. حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان که با تائید آیت الله شریعتمداری تشکیل شده بود در اعتراض به سمت و سوی آقای خمینی در تبریز دست به یک قیام وسیع زد و توانست رادیو و تلویزیون تبریز را اشغال کند و پس از پخش بیانیه های خود، کنترل برنامه ها را نیز در دست بگیرد. بدنبال تبریز، شورش و قیام به شهر مذهبی قم نیز رسید. در واقع کودتائی بود علیه حکومت مرکزی که از پشتوانه پر قدرت مذهبی نیز برخوردار بود، زیرا بازار تبریز و حتی بخشی از بازار تهران و مقلدان بسیار زیاد آیت الله شریعتمداری پشت این قیام قرار گرفتند. مرجعیت آیت الله شریعتمداری از نظر مذهبیون فراتر از مرجعیت آیت الله خمینی بود اما آیت الله خمینی بزرگترین حمایت مردمی که انقلاب کرده بودند را داشت. در سال اول تاسیس جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی در شهر قم مستقر شده بود و هر هفته با سه مرجع مذهبی قم دیدار داشت. آیت الله شریعتمداری، آیت الله نجفی مرعشی و آیت الله گلپایگانی که هر سه در قم مستقر بودند. هر هفته دیدار در خانه یکی از مراجع انجام می شد و کسی نمیدانست چه بحث و حرفی با هم داشتند و می زدند اما مشخص بود که تلاش آقای خمینی نمایش وحدت مراجع و جلب حمایت آنها از انقلاب و جمهوری اسلامی و توصیه به مقلدان مذهبی خود برای همین حمایت بود. شک نیست که او در این دیدارها سیاست های خود را نیز برای این مراجع تشریح می کرد، بویژه که هر سه آنها با سمت گیری ها و تصمیمات اقتصادی آقای خمینی موافق نبودند و آن را منحرف از اسلام و حتی کمونیستی میدانستند. این وحدت هرگز ممکن نشد اما آن مراجع یا سکوت می کردند و یا توصیه ها و حتی تهدیدهای خود را طی نامه هائی برای آقای خمینی می نوشتند. سکته اول آقای خمینی و انتقالش به بیمارستان هزار تختخوابی تهران و قیام حزب خلق مسلمان که رحمت الله مراغه ای از بنیانگذاران آن بود، به این پیوند و تلاش خاتمه داد. حزب جمهوری خلق مسلمان در واقع در برابر حزب جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. قیام این حزب در تبریز پس از چندین روز و با دشواری زیاد کنترل شد و رادیو تلویزیون از آنها پس گرفته شد. با این قیام محاصره امنیتی آیت الله شریعتمداری آغاز شد اما هنوز جرات تعرض به او را نداشتند، تعرضی که سرانجام بدنبال ماجرای کودتای قطب زاده و متهم شدن شریعتمداری به حمایت از این کودتا عملی شد و شاید برای نخستین بار در تاریخ شیعه یک مرجع تقلید با خشن ترین وجه مرجع تقلید دیگری را از صحنه خارج کرد. شریعتمداری از نظر موقعیت مذهبی، شمار مقلدان و مرجعیت در دوران خود از بقیه مراجع برتر بود، بویژه که در حد آیت الله بروجردی اهل سیاست و مناسبات با دربار شاه  هم بود. تریبون های حکومت که از همان آغاز تاسیس جمهوری اسلامی هر کس و هر سازمان و حزب مخالف را وابسته به خارج، نوکر امریکا و جاسوس معرفی می کرد، حزب خلق مسلمان را هم محصول توطئه امریکا اعلام کرد. روش و شیوه ای که 40 سال است اساس تبلیغات حکومتی را تشکیل میدهد.

نامه ها و پیام هائی از جانب آقای خمینی برای آیت الله شریعتمداری باقی مانده که نشان میدهد او درجریان قیام حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز و قم کوشش کرد آقای شریعتمداری را قانع کند که از این حزب اعلام برائت کند اما شریعتمداری قبول نکرد. شریعتمداری از همان آغاز تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تاسیس حزب جمهوری اسلامی، سازی جداگانه را آغاز کرده بود. در همین صفحه می خوانید راهپیمائی های حکومتی علیه قیام تبریز که دامنه آن شهر مذهبی قم را هم گرفته بود. حتی یک روز تعطیل عمومی اعلام شد تا جمعیت برای راهپیمائی بیشتر شود. آنچه با آیت الله شریعتمداری انجام شد، سرآغازی شد و در واقع سدی شکست و سیلی راه افتاد که بعدها دامن آیت الله منتظری، آیت الله آذری قمی و بسیاری از روحانیون صاحب نام را در جمهوری اسلامی گرفت و باب تحصن و زندان خانگی و ممنوع السخنی و ممنوع التصویری روحانیون را باز کرد. هنوز رسما اعلام نشده که درجریان قیام تبریز و قم چه تعداد کشته شدند و کدام روحانیون خلع لباس و یا زندانی شدند. هیچ سند مکتوبی درباره نقش سازمان های جاسوسی امریکا و یا انگلیس مبنی بر توصیه یا کمک به تشکیل حزب جمهوری خلق مسلمان تاکنون منتشر نشده است و آنچه هست همان ماجرای اعترافات دستگیر شدگان پس از چند هفته شکنجه است! این فشار حتی به خود آقای شریعتمداری هم وارد آمد که در جریان کودتای قطب زاده و اعلام خلع مرجعیت آقای شریعتمداری مستند به صفحه اول روزنامه های وقت به آن خواهیم رسید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: