ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 بهمن ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

"شریعتمداری" اولین مرجعی

که در ج. اسلامی خلع و حصر شد! 
 
 

 

تقریبا دو سال و دوماه پس از شورش طرفداران آیت الله شریعتمداری با رهبری حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز (اول دیماه 1358) و اشغال رادیو تلویزیون این شهر که نخستین رویاروئی مذهبی- سیاسی در جمهوری اسلامی به رهبری یک مرجع تقلید صاحب نفوذ در ایران بود، او باتهام اطلاع از یک کودتا از مرجعیت خلع شد.

درآن سالها اکثریت روحانیت پشت آیت الله خمینی سنگر گرفته بود و جمهوری اسلامی نیز با اتکاء به آقای خمینی به راحتی می توانست مردم را دعوت به راهپیمائی با شعارها و اهداف خود بکند و مردم نیز اعتماد کامل به آقای خمینی داشتند و پی جوی عمق رویدادها نبودند. آیت الله شریعتمداری متهم شد به این که از کودتائی که صادق قطب زاده سازمانده و یا مبتکر آن بود اطلاع داشته اما حکومت را از ماجرا مطلع نکرده است. راست و دروغ بسیاری از رویدادهای 40 سال گذشته سرانجام روزی فاش و در تاریخ ثبت خواهد شد. هنوز زمان قضاوت نهائی نیست و ما نیز صرفا قصد توضیح رویدادها بر مبنای صفحات اول روزنامه های وقت را داریم. مانند ماجرای آتش زدن جنایتکارانه سینما رکس آبادان که ربطی به ساواک و رژیم شاه نداشته و اخیرا معلوم شده عامل آن حریق و جنایت بعدها جایزه اش را گرفت و نماینده مجلس در جمهوری اسلامی شد!

این صفحه اول روزنامه کیهان اول اردیبهشت 1361 است. بموجب این صفحه اول و عناوین آن، حکومت توانسته  بخش مهمی از روحانیون را علیه آیت الله شریعتمداری بسیج کند و مردم را نیز علیه او برای راهپیمائی به خیابان بیآورد. امکانی که دیگر در جمهوری اسلامی ممکن نیست. نه تنها ممکن نیست، بلکه حکومت از هر راهپیمائی وحشت دارد، حتی راهپیمائی 22 بهمن. زیرا می ترسد یکباره در میان نیروئی که از بسیج و سپاه و کمیته امداد سازمان داده مردم هم شرکت کنند و شعارهای خودشان را علیه گرانی و فساد حکومتی و دهها ضعف دیگر حکومت سر بدهند! همین دشواری را حکومت با روحانیون هم دارد زیرا گروه بزرگی از روحانیون مخالف اوضاع کنونی و حتی رهبری آقای خامنه ای هستند.

بهر روی، در چند روز اولیه اردیبهشت 1361 حکومت توانست نیروئی از روحانیون و مردم را بسیج کند و خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت را اعلام کند. رویدادهایی که فقط در جریان انقلاب مشروطه و درجریان کودتای محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس روی داده بود و گروهی از روحانیون به رهبری شیخ فضل الله نوری که از مراجع وقت بود به حمایت از کودتا و دفاع از مشروعه برخاستند و پس از شکست کودتا توسط مشروطه خواهان، همین آیت الله مرجع تقلید به حکم روحانی دیگری که اتفاقا برادر وی بود به جرم ستیز با مشروطه و همراهی با کودتای شاه محکوم به اعدام شد و حکم نیز اجرا شد. در جریان این دو فراز و فرود در انقلاب مشروطه روحانیونی نیز یا در باغشاه تهران اعدام و یا مغضوب شدند.

درباره اعلام عزل شریعتمداری از مرجعیت که او را حتی متهم به جاسوسی برای امریکا هم کردند و نوار اعترافاتی که از وی پخش شد، گفته می شود دو نفر کارگزار بودند. حجت الاسلام ریشهری و معاونش حجت الاسلام علی فلاحیان. حتی گفته می شود که ریشهری برای گرفتن اعترافات سیلی به صورت شریعتمداری زد. همانطور که یاد آوری شد، این جزئیات سرانجام فاش خواهد شد و فعلا در همین حد از آنها اطلاع وجود دارد.

در عناوین همین شماره روزنامه کیهان می خوانید که هاشمی رفسنجانی جرم یا اتهام شریعتمداری را اطلاع وی از کودتای قطب زاده اعلام کرده است. عناوینی که درباره حوزه های علمیه و محکومیت شریعتمداری توسط آنها می خوانید همگی خبرهائی  است که حکومت در اختیار مطبوعات وقت گذاشته و واقعیات آن معلوم نیست زیرا خبرنگاران خود مستقلا خبر تهیه نکرده اند بلکه اطلاعیه  هائی را که دراختیارشان قرار گرفته منتشر کرده اند. از جمله خواست باصطلاح چندین هزار تن از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم که قطعا اغراق بوده زیرا در آن زمان چندین هزار طلبه و فضلا در قم مشغول تحصیل دینی نبوده اند. حتی در همین عناوین صفحه اول کیهان می خوانید و متوجه می شوید که بسیاری از طلاب و روحانیون آذربایجان از شریعتمداری شهریه می گرفتند و مقلد او بودند.

نکته قابل توجه دیگر سرنوشتی است که روحانیون حامی خلع شریعتمداری از مرجعیت در جمهوری اسلامی پیدا کردند. یعنی همانها که تصاویرشان در سمت چپ صفحه و بعنوان روحانیون و مراجع طرفدار خلع شریعتمداری از مرجعیت دیده می شود. نیمی از آنها بعدها خود نیز یا مغضوب شدند و یا به حصر رفتند. مانند آیت الله آذری قمی، آیت الله بیات اصفهانی، آیت الله صانعی، آیت الله موسوی تبریزی و ... برخی درجریان ترورهای سازمان مجاهدین خلق ترور شدند مانند آیت الله صدوقی و برخی بر صدر نشستند. مانند شیخ محمد یزدی و احمد جنتی و ...

پس از اعلام خلع شریعتمداری از مرجعیت، او را در تهران تقریبا حصر خانگی کردند و اجازه نیافت به قم باز گردد تا آن که تقریبا 4 سال بعد، در فروردین ماه 1365 در تهران درگذشت و تنها پس از فوت بود که او را به قم بازگرداندند، البته برای به خاک سپردن در یکی از گورستانهای گمنام قم بنام "ابوحسین" قم و نه آنگونه که مراجع را در صحن حرم حضرت معصومه دفن می کنند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 6 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: