ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 دی ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فلامینگو و اردک تاجدار و ...

شکار و فروش

پرندگان مهاجر در شمال ایران

 
 
 
 
 

 

حفاظت محیط زیست لنگرود خبر داده که در بازار ماهی فروشان این شهر، دو فلامینگوی پوست کنده، 15 خوتکا، یک  اردک تاجدار و  2 چنگر از یک مغازه ماهی فروشی ضبط شده است. پرندگانی مهاجر که به جای رسیدن به تالاب ها، به مغازه های ماهی فروشی رسیده اند، البته نه زنده، بلکه تیر بر بال و سینه .

برای ماهی فروش پرونده ای تشکیل شده و اگر در دادگاه محکوم شود باید 6 ماه برود زندان. اما آیا این تنها ماهی فروش در لنگرود و دیگر شهرهای شمال است که پرندگان مهاجر و شکار شده را می فروشد؟ وقتی پلنگ و گوزن و... در قرقگاه های زمینی ایران در امان نیستند، پرندگان آسمانی در امان هستند؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 دی

 
 

اشتراک گذاری: